9
türklerin milli simgesi bozkurtlar

Geçmişten bugüne bazı toplulukların ve milletlerin kendilerini temsil eden bazı semboller seçtikleri bilinmektedir. Semboller çeşitlilik göstermekle birlikte, bir topluluğu veya milleti temsil eden semboller olarak özellikle hayvanlar seçildiği dikkatleri çekmektedir. Bu simgeler, genellikle damgalar, sancak veya
bayraklarda yer almıştır. Bazı milletler ejderhay
ı, aslanı, ayıyı, parsı, horozu, kartalı milli sembol benimsemişlerdir. Türklerin kurttan türediği inancı ve bir efsaneye göre Türklerin sıkıştıkları dağın arkasından, Ergenekon’dan, bir kurdun çıkardığı düşüncesiyle milli sembol olarak seçilmiştir.

Türklerde kurt motifine sözlü edebiyat ürünlerimizden özellikle destan ve efsanelerde rastlıyoruz. Türklerin Türeyiş efsanelerinde ve destanlarında bozkurt ana veya ata olarak karşımıza çıkar. Oğuz Kağan Destanı’nda ve hatta Oğuzların Anadolu’ya gelişleri sırasında bozkurt, ordunun önünde yol gösteren bir kılavuz olarak görülür. Ergenekon Destanı’nda, kurt Türklerin zor gününde ortaya çıkıp, yol göstererek onları kurtaran bir motif olarak işlenir. Dede Korkut Hikayeleri’nde geçen ”Kurdun yüzü mübarektir” sözü kurdun kutsallığını ortaya koymaktadır.

Sonuç itibarı ile bozkurt siyasi bir simge değil, Türk’ün asırlardır timsalidir…

PEKİ NEDEN BOZKURT ?

1- Bozkurtlar, Türk’ler gibi ataerkil bir yapıdadır.
(Yani ataya bağlıdırlar)

2- Bozkurtlar, Türk’ler gibi teşkilat halinde bir
yaşam sürerler.

3- Bozkurt sürüsünün, Türk ailesindeki gibi bir
lideri vardır ve sürü, o liderin emrinden çıkmaz.

4- Savaş şekilleri olarak benzerlik gösterirler.
Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler,
akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar.
Türk’lerdeki ” Hilal Taktiği ” burdan gelir…

5- Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar ( Çok sağlam bir özellik )

6- Karda yürüyen 40 bireylik bir sürüyü takip eden biri sadece 5-6 ayak izi
görebilir. Çünkü sürü önde giden lider Bozkurt’un ayak izlerine basarak
ilerler. 6-7 kurt bulacağınızı düşünürken koca bir sürüyle karşılaşabilirsiniz.

7- Bozkurtlar , Türk’lerde olduğu gibi özgürlüklerine düşkünlerdir.
Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma ünvanı “Orta Asya bozkurtlarındadır”.
Hayvan yakalandığında; tüm hayvanların aksine, gırtlak kısmında bulunan
öd denen keseyi parçalar ve intihar eder. Esarete asla tahammülleri yoktur.

8- Tüm hayvanlarda bir yavrunun annesi yada babası
ölürse yavru da ölür. Fakat bozkurtlarda sürü hiyerarşisi buna müsaade
etmez , yavrunun hem annesi hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır.
Diğer sürü üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.

9- Bir bozkurt sürüsü sadece yiyeceği kadarını avlar.

Bozkurt Türklerin Milli Simgesidir
 • 2
  npsaytan 1 yıl önce
  bir aslan veya kaplan güçlü olabilir ama hiç bir sirkte kurt göremezsiniz
 • 1
  bellafonte 1 yıl önce ~ 1 yıl önce
  İntikam duygusunu da ekleyebilirsin ortak özelliklere ;)
 • -3
  spinoza 1 yıl önce
  Grup halinde gezer grup halinde avlanır aynı zamanda leşcidir aç kaldığinda grubundakileride acımadan yerler
 • 1
  quentra 1 yıl önce
  Kurt yemeğini sessizce yer suyunu sessizce içer esarettense ölmeyi tercih eder (Hedef Turan kitabından alıntı)

  Kurt karnını doyurmak için kopeklige razı olmaz -Alparslan TÜRKEŞ
 • 1
  kaancakirhann 1 yıl önce
  BOZKURTLAR ULUSUN TANRI TÜRKÜ KORUSUN


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...