1.dünya savaşı’nın başlaması

    3
    tofıta 28.7.2018 23:18
    avusturya-macaristan veliahtı arşidük ferdinand’ın saraybosna’da öldürülmesi(28 haziran 1914), 1. dünya savaşı’nın başlamasına neden oldu.

    avusturya, bu suikastten sırbistan’ı sorumlu tuttu ve 23 temmuzda bir ültimatom vererek kabul edilmesi çok güç bazı şartların hemen yerine getirilmesini istedi. sırbistan hemen hemen bütün isteklere boyun eğdiğini bildirdiği hâlde avusturya hükûmeti, işi daha ileri götürerek sırbistan ile ilişkilerini kesti (25 temmuz). çok geçmeden de sırbistan’a savaş ilan etti (28 temmuz). bu tarihten sonra, devletleri birbirinden ayıran antlaşmalar yüzünden savaş kısa zamanda yaygınlaştı. önceleri almanlar, savaşın avusturya ile sırbistan arasında sınırlandırılması tezini ortaya attılarsa da öteki devletler açıkça avusturya-macaristan lehine olan bu görüşü kabul etmediler; çeşitli ara bulma teşebbüsleri de sonuç vermedi.

    rusya ve avusturya'nın seferberlik ilanından sonra,1 ağustosta rusya'ya 3 ağustosta da fransa'ya savaş açtı. alman kıtalarının belçika'yı işgali üzerine de ingiltere 4 ağustosta almanya'ya savaş ilan etti. böylece 1. dünya savaşı başlamış ve alanı genişlemiş oldu.