osmanlı devleti'nde hayvan hakları

    5
    hellomyfriend 11.1.2017 10:43 ~ 12:18
    osmanlı devleti'nde hayvan haklarına ait en eski belge17 şubat 1587 tarihli mühimme defteri'nde bulunan hükümdür. devletin en önemli kararlarının alınıp uygulandığı divan-ı hümayun'da hayvanlara iyi davranılması, eziyet edilmemesi hususunda ilgililere sert bir şekilde ihtarda bulunulmuştu..
    1587 yılında istanbul'da belediyecilik ile ilgili işleri takip eden görevli olan istanbul muhtesibi (en alt seviyedeki halk ile hükümdar arasındaki münasebeti tesis eden insan) mehmed çavuş'un, "at hamalları" diye bilinen, at ve katırlarla yük taşıyan hamalların hayvanlarına fazla yük yükleyerek helak olmalarına sebep olduklarından şikayet etmesi üzerine, divan-ı hümayun'dan istanbul kadısı'na yazılan hükümde ; istanbul'da taşımacılık yapan at hamallarının, bakımsız, nalları olmayan, semerleri eskimiş ve yıpranmış halde, zayıf ve sakat at ve katırlara taşıyabileceklerinden fazla yük vurmalarının yasak olduğunun, yasağa riayet etmeyenlerin cezalandırılacağının hamallara ve kethüdalarına tembihlenmesi emredilmiştir.. (muzaffer albayrak)

    bundan sonra hiçbir at ve katıra kapasitesinden fazla yük yükletmeyesin. beslenmelerine, nallarına ve semerlerine dikkat edilmesi için gerekli önlemleri aldırasın, 1587.