kuran da geçen kafirleri öldürün emri nin açıklaması

  1
  heisenberg12 25.2.2016 20:34
  not: açıklamalar Dr. Zakir Naik isimli din ve bilim adamı kaynaklıdır.

  sözü geçen ayet Tevbe Suresi 5. ayettir.

  " Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah bağışlayan, esirgeyendir."

  islam eleştirmenleri tarafından en çok alıntı yapılan ayetlerden biridir. Nedeni ise islam dininin ne kadar "barbar ve acımasız" olduğunu göstermek istemeleridir. Gelin olayın aslına bakıp karar verelim.

  1-) Tevbe suresi Allah tarafından Müslümanlar ve mekkeli müşrikler arasında yapılan anlaşmayı bozan müşriklere bir ültimatom olarak inmiştir. ilk ayetlerinde Allah müşriklere sorunları çözmeleri için 4 ay süre vermiştir ve hala bir sorun devam ediyorsa savaş yapılacağını belirtmiştir. işte bahsi geçen "kafirleri öldürün" emri savaş meydanındaki müslümanlara hitaben söylenmektedir. Herhangi bir ülkenin herhangi bir komutanı da savaş esnasında aynı cümleleri sarf ederdi.

  Ancak Batılı eleştirmenler kapsamın dışına çıkarak kafirlerin heryerde herzaman öldürülmesi emredilmiş gibi konuşurlar. Örneğin Türkiye ve Amerika savaşa girse ve Türk komutanı "Amerikalıları gördüğünüz yerde öldürün" derse bu durum garipsenir mi?

  Ama savaş olmadığı halde Türk komutanı böyle bir emir verirse kasap gibi görülür.

  2-) Bu eleştirmenler ayetleri alıntılarken Tevbe suresinin 5. ayetinden 7. ayetine geçerler. çünkü onlar da bilirler ki cevap 6. ayette bulunmaktadır.

  "Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir."

  Görüldüğü gibi ayette "savaş meydanında bir kafir teslim olursa onları bırakmakla kalmayın güvenli bir yere ulaştırın" denmektedir. Bu dönemde bile en merhametli komutan teslim olan düşmanını kaçması için serbest bırakırken Allah onların güvenli bir yere ulaştırılmasını istemektedir.   

22 saat önce