3
anadolu her daim türklerindi
konuya girmeden önce, yazılı belgelerde anadolu’da türk izlerinden bahsetmekte yarar vardır.
aslında konu hakkında önemli bilgiler olmasına rağmen genelde türk tarihçileri, arkeologlar ve antopologlar tarafından konu bu derinlemesine araştırılmamıştır.
bu nedenle de türklerin 1071’de anadolu’ya geldikleri kabul edilmiştir. oysa türklerin anadolu’ya gelişleri veya burada
yaşayıp kısmen geldikleri yere geri dönmeleri başka, anadolu’nun kalıcı olarak türkleşmesi başka bir konudur. türklerin 1071 de anadolu’ya geldikle farzedilir fakat bu
türklerin anadoluya ilk değil son gelişleridir. hala daha orta asyadaki bazı türk aileler küçük gruplar halinde anadoluyo göç ediyor.
yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular, bizi türklerin anadolu’ya geliş tarihlerinin milattan önceki tarihlere götürmektedir.
bu görüş ise şuan yapmak olduğumuz videoda yararlandığımız eserler, kaynaklar ve kullandığımız fotoğraflarla da doğrulamaktadır. öncelikle anadoluda bulunan kaya resimleri, balballar, heykeller gibi eserlerin doğruluğunu kanıtlayabilmek için. orta asyada bulunan eserleri de incelemelememiz şart.
bu da tabiki ön türkler olan iskitleri incelemekle başlar.

rus ve avrupa kaynaklarında ‘saka türk leri’ 17. yüzyıldan itibaren yaşadıkları yerde bulunan madenden dolayı ‘yakutlar’ olarak ifade edilmelerine rağmen,
onlar kendilerini verilen isimle değilde ‘saka-saha’ olarak ifade etmişlerdir.
bilindiği üzere iskitler tarihte tuna boylarından çin seddi’ne kadar olan bir alanda, milattan önceki dönemlerden başlayarak değişik zamanlarda yaşamışlardır.
bu da onların tarih sürecinde çok fazla göç eden bir topluluk olduğunu gösterir. tabiki de bu kan davası, iktidarlık mücadelesi, kıtlık gibi pek çok nedene bağlanabilir.

eylül 2001’de de altaylar (batı sibirya) bölgesinde yapılan araştırmalar esnasında hakasya’nın yani orta sibiryanın batısında uybak bölgesinde, tarihi iskit
mezarlığında araştırmalar yapmılmış, mezarlık alnında balbal tipi taşlar ve taşlara bağlanan bezler ile mezarlığı ziyaret eden
“iyi ruhlar”ın atlarını bağlamak için dikilen at başlı iki ağaç direk tespit edilmiştir. ayrıca fotoğraflardan da anlaşıldığı gibi hakasya coğrafyasındaki
çok sayıda bal bal ve koç başlı mezar taşlarının müzelerde ser gilendiğini biliniyor. hakas türkleri de diğer altay türkleri gibi iskitleri atalarından saymaktadırlar.
aynı araş tırma çerçevesinde tuva’da yapılmış olan araştırmada da çok sayıda balballa karşılaşılıyor.

az önce de ifade ettiğimiz araştırmalar esnasında eski türklerin kaya resimleri, kurganlar, eski türk alfabesiyle yazılmış yazılar ve damgalar tespit ediliyor.
bu nedenle ankara güdül ilçesi salihler köyü kırsalında yer alan buluntular anadolu türk tarihini ve türklerin anadolu’ya gelişlerinin hikâyesini baştanbaşa
değiştirecek özelliklere sahiptir. çünkü hakasya, uybak ve orta asya'nın çeşitli bölgelerinde tıpkı türkiye'nin hakkari, tunceli, mardin ve ankara bölgelerinde
bulunan balbal, kaya resimleri ve kazıma tekniğiyle yapılan eserler tıpa tıp benziyor hem de aynı nitelikleri taşıyorlar.

türklerin yuğ töreni alanı, yani ölü gömme töreni yapıldıktan sonra duaların yapıldığı, adakların adandığı, kurbanların sunulduğu yerde çok tanıdık resimleri
yer alıyor. eski türk kültüründe önemli yer alan at ve kurt resimleri bunların başında geliyor. ayrıca türklerin kullandığı damgalar ve eski türk alfabesiyle yazılmış yazılar
önemli tarihi kaynaklar olup, türk tarihçileri için önemli tarihi vesikalar olarak tarihçileri beklemektedir. oldukça fazla sayıda resmin ve kurganların
yer aldığı yıkılankaya mevkiindeki kaya resimlerini m.ö. 3000’li yıllardan m. s. binli yıllara kadar rastlamak mümkün.

bu şekilde bir kez daha anlıyoruz ki eserler kadar kültürün de bu kadar yakınlık göstermesi tesadüf değildir.

kaya resimlerini tanımlarken bizlere yapıldığı zaman konusunda bilgi veren faktörlerden biri resimlerin yapılış tarzıdır. en eski resimler dövme-vurma,
ikinci dönemdekiler kazıma ve en yakın döneme ait olanların ise çizgisel ve daha dikkatli yapılmış olduklarını tespit ediliyor. bu
resimlerin yapılış tarzlarından da anlaşılacağı gibi resimler bir defa yapılmış olmayıp tarihi süreç içinde devamlılık ifade etmektedir. çünkü bazı alanlarda aynı
döneme ait üç üslubun yan yana beraber var olduklarına tanık olunmuştur.
fazlası için
youtube.com/.../watch

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır. • karışık

  Karışık

  42 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  gaddarus

  oxygen
  tombalaci
  kaygusuzyazar
  hellomyfriend
  ilteris
  darkier
 • bölüm kuralları

  - bölümü takip etmeyi unutmayınız..

  aklınıza bölüm ismi gelmediyse bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  ekleyeceğiniz bölümü bulamadıysanız bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  bölüm seçmek istemeden paylaşmak istiyorsanız bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  başlık fark etmez istediğiniz başlıkta açabilirsiniz..

  - reklam yapmak yasaktır..


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...