9
osmanlının kuruluş savaşları
osman bey dönemi 1281-1326)

amacı: bursa’yı ele geçirmek.

koyunhisar savaşı (bafeon savaşı)

tarihi: 1302

tarafları: osmanlılar x bizans

sebep: bizans’ın osmanlı ilerleyişini durdurmak istemesi

sonuç: izmit yolu türklere açıldı.

önem: ilk osmanlı-bizans savaşıdır.

osmanlı devleti’nin kısa zamanda gelişmesinin nedenleri

1-kurulduğu bölgenin uç bölgesi olması ve moğol baskısından uzak bulunması

2-topraklarının tek elden yönetilmesi (merkezi yönetim)

3-fetih hareketleri için gerekli kuvveti kolayca bulabilmeleri

4-başarılı bir yerleşim siyaseti izlemeleri

5-yönetimin gelişme döneminde tamamen türklerin elinde olması

6-anadolu türk beylikleri arasındaki mücadelelere başlangıçta katılmamaları

7-hıristiyan bizans’a karşı gaza ve cihat duygusuyla hareket etmeleri

8-kuruluş devri hükümdarlarının üstün özelliklere sahip kişiler oluşu
orhan bey dönemi (1326-1362)

amacı: balkanlara yayılmak (orhan bey, babasının bizans’a karşı yürüttüğü yayılma siyasetini aynen devam ettirdi.)

*orhan bey döneminde bursa fethedildi ve beyliğin merkezi oldu. ipek sanayinin merkezi olan bursa’nın fethi ile hazineye önemli bir gelir kaydedildi.

maltepe ( pelekanon) savaşı

tarihi: 1329

taraflar: osmanlı x bizans

sebep: 1-bizans’ın osmanlıların iznik kuşatmasını sonuçsuz bırakmak istemesi. 2- bizans’ın türk kuvvetlerinin istanbul boğazı’na yaklaşmalarını önlemek istemesi

sonuç: iznik yolu türklere açıldı.

osmanlıların rumeli’deki iskan siyaseti (istimalet politikası)

1-fethedilen bölgelere anadolu’dan türk göçmenler yerleştirildi. bundaki amaç göçmenleri yerleşik hayata zorlamak ve fethedilen yerlerin türkleşmesini sağlamaktı.. bu göç gönüllü ve sürgün olmak üzere iki şekilde gerçekleştirildi.

2-göçmenler, iskan yerlerine yakın bölgelerden seçilirdi.iklim şartlarının aynı olmasına dikkat edilirdi.

3-göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. bundaki amaç kan davalarını engellemekti.

4-göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı. göç edenler yeni yerleşim yerlerini terk edemezlerdi.

5-fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere göç ettirilirdi.

6-bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.

7-istimalet sisteminin amacı fethedilen yerlerde türk nüfusunu arttırmak ve türk kültürünü yaymaktı.

osmanlılara kendi isteği ile katılan beylikler: karesioğulları, germiyanoğulları

osmanlılara ilk katılan beylik: karesioğulları

osmanlılara son katılan beylik:ramazanoğulları

osmanlıları en çok uğraştıran beylik: karamanoğulları

karesi beyliği’nin osmanlılara katılmasının önemi

1-karesi beyliği osmanlıların aldığı ilk beyliktir.

2-karesi donanması ve donanma komutanları osmanlıların emrine girdi.

3-karesi donanması ile osmanlılar rumeli’ye geçtiler.

çimpe kalesi :

çimpe kalesi osmanlıların rumeli’deki ilk askeri üssüdür. çimpe kalesi bizans’ın osmanlı yardımlarına karşı osmanlılara verdiği bir hediyedir. bizans imp.çimpe’yi geri almak için para teklif ettiyse de osmanlılar vermediler.

ı.murat ( hüdavendigar) dönemi ( 1362-1389)

amacı: balkanlara kesin olarak yerleşmek

sazlıdere savaşı

tarihi: 1363

taraflar: osmanlı x bizans + bulgar ittifak güçleri

sebebi: osmanlıların edirne’yi fethetmek istemesi.

sonuç: 1- edirne alındı. 2- bizans’ın bulgar ve sırplarla olan bağlantısı kesildi. 3-balkanlarda fetih yolları açıldı. 4-gümülcine ve filibe alınarak çatalca’ya kadar ulaşıldı.

sırp sındığı savaşı

tarih:1364

taraflar: osmanlılar x haçlılar ( sırp, bulgar, eflak, bosna, macar beyleri)

sebep:1-osmanlıların pirinç ekimi ile meşhur filipe’yi ele geçirmeleri. 2- haçlıların türkleri rumeli’den atmak istemeleri.3-edirne’nin osmanlılara teslim olması.

sonuç: 1-balkanlardaki türk ilerleyişi devam etti. 2-balkanlardaki macar etkisi kırıldı. 3-bulgar kralı osmanlı egemenliğini ve osmanlılara vergi vermeyi kabul etti.

önemi: 1-ilk osmanlı-haçlı savaşıdır. 2- savaş sonunda osmanlılar’ın başkenti bursa’dan edirne’ye taşındı.

çirmen savaşı

tarih: 1371

taraflar: osmanlı x birleşik sırp kuvvetleri

sebep: 1-türkleri balkanlardan atmak 2-bulgar krallığının osmanlı hakimiyetinden kurtulmak istemesi.3-osmanlıların makedonya’yı ele geçirmek istemesi.

sonuç: 1- makedonya yolu türklere açıldı.2-sırp kralı osmanlı hakimiyetini tanıdı.

ploşnik bozgunu

1387 yılında şahin paşa komutasındaki osmanlı kuvvetleri ploşnik’te sırp ve boşnak kuvvetleri tarafından imha edildi. ploşnik bozgunu ı.kosova savaşı’nın sebebidir.

ı.kosova savaşı

tarihi: 1389

taraflar: osmanlı x haçlılar (sırp, boşnak, macar, eflak, arnavut, leh, çek kuvvetleri)

sebep: haçlıların ploşnik bozgununda osmanlıları yenmesi onlara cesaret vermişti.

sonuç: balkanların türk toprağı olduğu ispatlandı.

önemi:1-ı.kosova savaşı balkanlarda tutunabilmek için yaptığımız savaşların en büyüklerindendir. 2-ı.murat savaş meydanını gezerken bir sırplı tarafından şehit edildi. 3-ı.murad’ın oğlu bayezid, bu savaşta gösterdiği ustalık ve çabukluk sebebiyle yıldırım unvanını aldı. 4- savaş balkan yarımadası’nın geleceğini belirlemiştir.

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır. • osmanlıyız biz

  Osmanlıyız Biz Anlı da Şanlıda Osmanlıyız Biz...

  8 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  666siyonist666

 • bizans torunlarının girmesi yasaktır.
  dini ve milli değerlere küfretmek yasaktır.


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...