8 mart türkiye fenizimi yanlış anlayan kadınların reklam günü

  6
  kenevir 8.3.2017 17:29 ~ 17:30
  tüm yazarlarımızın ve kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.
  her sene ve her olayda olduğu kadınlar gününde de provokasyonlar, alttan vurmalar ve kültür deşmeleri bugünlerde de farkında olmadığımız şekilde bize sunulmakta ve 8 mart dünya kadınlar gününde bu iş güçlü bir silah olan feminizmle yapılmaktadır. feminizmi bir saldırı aracı olarak kullanan ve yanlış anlayan herkesi, sözüm ona feministlerin nefret kustuğu olgulara hislerini bizzat bende onlara duyuyorum. feminizmi öncelikle bi tanımlamak isterim;

  kadın haklarının ve kadınların politik ve ekonomik bakımdan erkeklerde eşit olduğunun savunulması. daha büyük ölçüde bir siyasi hareket,daha küçük ölçüde bir ideoloji, bazılarına göre ve daha doğru olarak ideolojimsi. bir siyasi harekettir; zira başlangıcı epeyce gerilere gitmektedir ve önceleri eğitimli orta-üst sınıf kadınların bir hareketiyken, bugün çok daha geniş kadın kitleleri arasında yayılmış ve kendine taban bulmuş vaziyettedir. ideolojim-sidir çünkü bir ideolojinin cevabını verdiği sorunların önemli bir bölümünü ya ilgi alanı dışında ya da cevapsız bırakmaktadır. feminizmin çeşitli iddiaları ve değişik türleri vardır. en başta gelen iddia,kadınların ve erkeklerin toplumda cinsiyetlerinden ötürü farklı muameleye tabi tutulduğudur. buna kalıcı bir sexizm dedenebilir.biraz daha aşırı bir yoruma göre, bu farklı muamele o kadar yaygın ve derindir ki, kadınlar bütün faaliyet düşünce ve duygularında erkeklerden aşağı görülürler. ikinci olarak, bu farklı muamele görüşün önüne geçilebilir. çünkü, o, biyolojik unsurlardan değil,sosyal,kültürel ve ekonomik öğelerden kaynaklanmaktadır.

  feminist düşüncede farklı eğilimler vardır. sosyalist feministlere göre bu eşitsiz muamele kapitalist üretim ilişkileri içerisinde izah edilebilir. liberal feminizm bireyciliğin formel eşitlik anlayışının altını çizer ve eşit haklar ile siyasal ve kamusal hayatta eşit fırsatlar talep eder. radikal feminizm yerleşik siyasi geleneklerin çok ötesine geçer,cinsiyet ayrımcılığını toplumdaki en büyük çatlak olarak tasvir eder ve şahşi hayatta,aile hayatında radikal değişiklikler ister. radikal feministe göre, şahsi olan politiktir. son zamanlarda feminist düşünce daha da zenginleşmiş ve çeşitlenmiş,ortaya siyah feminizm,psiko-analitik feminizm,eko-feminizm ve postmodern feminizm gibi akımlar çıkmıştır.

  oldukça basit bir tanıma sahip olan feminizmi sözüm ona ergenlik döneminin çatlaklarından sıyrılamamış ve düşünce arayışı ve açlığı içerisinde kadınalrın eziklendiğini, değersiz canlılar olarak görülüp hak arayışı içine girmenin svaşı isteyenlerin bu gereksizlikten arınmaları gerektiği kanaatindeyim.

  kadın hakları yoktur arkadaşlar,insan hakların vardır. kadın ve erkek eşittir. bunun aksi düşünülemez. birbirlerini tamamlayan 2 muhteşem canlı türüdür kadın ve erkek.

  ve yine sözüm ona feministlere yaptığınız şey düşünce şiddetinden başka şey değil bilin isterim. feminizm kadına şiddet eden erkeğe şiddet göstermek değildir.

  ülkemizde bunun provokasyonun yapılmasını kınıyor ve güya kadın hakları savunmak adı altında batılılaşmayı dinden,mevcutiyetimizden,kültürümüzden uzaklaşmak sanan cahillere bunun boş bir çaba olduğunu söylemek isterim.
 • 1
  ofsaytsizburak 8.3.2017 18:30 ~ 18:31
  eşitlik çok geniş kavram. neye göre eşit nerede eşit nasıl eşit ?

  kadın ve erkek birbirini tamamlayan iki unsurdur. kadının yapamayacağı işi erkek yapar,erkeğin yapamadığı işi kadın yapar. erkek terkib ve tahlilde,kadın da taklit ve ezberde daha iyidir.

  lafı uzatmaya gerek yok yakında bu konuyla ilgili yazı paylaşırım zaten. kadın ve erkek eşit midir ? sorusunun cevabı ne evet ne hayırdır çünkü soru yetersizdir. hangi alanda,nerede eşit olduğunu tanımlanmamıştır.

  ayrıca evet dediğin gibi kadın hakları yoktur olamazda. erkek hakları yoktur olamazda. ama insan hakları vardır. kadın ve erkekte insandır.

  fakat şöyle bir şey var: allah, kadını erkeğin sorumluluğu altına vermiştir. erkek,kadından sorumludur. kadın aç ise erkek sorumludur. kadın mutsuz ise erkek sorumludur. kadın hasar görmüşse erkek sorumludur. kadını ve ailesi açsa erkek sorumludur. eve geldiğinde evli olduğu kadına gülmek,onu mutlu etmek erkeğin sorumluluğuna verilmiştir. bir erkek tek başına hayatta kalabilir kadın ise zor. bu yüzden erkeğin sorumluluğu altına verilmiştir kadınlar.
  1
  kenevir 8.3.2017 20:07 ~ 20:07
  katılıyorum. eşitlikten kastım saldırganların bahsettiği hak eşitliği. kadın yaradanın emanetidir. bu emanete en güzel şekilde sahip çıkılmalıdır. eşini sevmek ve onun mutluluğu için çabalamak kadar muhteşem bir his ve eylem tiniyet ve erdemlerin en yüksekleri arasındadır.
 • 0
  hardrockman 8.3.2017 20:16
  türkiye fenizimini bilmem ama türkiye feminizmini bilirim
  0
  kenevir 8.3.2017 20:31
  t9 klavye :(
 • 0
  zenith 8.3.2017 20:36
  emekçi kadınlar günü lütfen yanlış bilmeyelim