5
kayı boyu ve osmanlı alesi
osmanlı ailesinin tarihi kayıtlara, etnik incelemelere, geleneklere ve mevcut damgalarına göre oğuzların sağ kolu olan günhan kolunun kayı boyundan geldikleri kabul edilmektedir. oğuz boylarının listesini veren reşideddin ve yazıcıoğlu kayıyı birinci sırada, kaşgarlı mahmud ise ikinci sırada göstermektedir. bu durum kayının siyasi ve içtimai mevki itibariyle oğuzların en mühim ve en asil boyu sayıldığını gösterir. kayının manası; muhkem, kuvvet ve kudret sahibi demek olup ongunu (sembolü, arması) şahindir. damgası iki ok ile bir yaylı oktur.

kayıların selçuklularla birlikte miladi ıx. asırdan itibaren ceyhun nehri'ni geçerek irana geldikleri sanılmaktadır. bu sırada horasan'da merv mahan taraflarına yerleşen kayılar, moğol istilası sırasında azerbeycan ve doğu anadoluya hicret etmişlerdir.

moğol baskınları üzerine doğu anadoluya gelen kayılardan bir kısmı ileride osmanlı devletini kuracak olan şubedir. tarihi ananelere göre kayı boyunun bu şubesi sultan ı.alaaddin keykubat zamanında (1219-1236) ankaranın batısındaki karacadağ taraflarına yerleştirilmişlerdir. bu olayın ya 1230 yılındaki selçuklu- harezmşah savaşı sonunda veya ı.alaaddin'in son dönemlerinde ilk moğol akınının bu havalayi vurduğu sırada gerçekleştiği iddia edilmektedir.

kayıların anadolu'ya geldikten sonra ne suretle dağıldıkları değişik rivayetler mevcuttur. meşhur olanı şöyledir: ahlat'a yerleşen kayılar oradan erzurum ve erzincan'a, daha sonra halep'e göçmüşlerdir. ancak caber kalesi civarında reisleri süleyman şah fırat nehrini geçerken boğulmuştur. bu hadise üzerine bir kısmı oraya yerleşirken bir kısmı çukurova'ya gelmiştir. burada da ikiye bölünen kayılardan bir bölümü erzurum civarına pasin ovasındaki sürmeli çukura gelmiştir. burada da aralarında ihitilaf çıkmış, bir kısmı anayurtlarına geri dönerken ertuğrul ile kardeşi dündar'ın emrindeki dört yüz çadır halkı ile bir müddet sürmeli çukurda kaldıktan sonra batıya doğru harekete geçmiştir.

yine meşhur bir geleneğe göre ertuğrul bey pasinler'den kalkarak karacadağ'a doğru gelirken mevkii belli olamayan bir mahalde selçuk ve moğol kuvvetlerinin muharebe ettiklerini görmüşler ve yukarıda naklettiğimiz savaşa girişmek zorunda kalmışlardı.

sultan alaaddin onların bu yardımlarına mukabil ertuğrul beye söğüt'ü kışlak domaniç ve ermeni dağlarını yaylak olarak vermiştir.

osmanlı vekayinamelerinin bazılarına göre ise 1230'lu yıllarda ertuğrul bey'in reisliğindeki kayılar, selçukluların uç kuvvetleri olarak karacadağ mıntıkasında bulunuyordu.

bu rivayetleri inandırıcı bulmayan bazı araştırmacılar kayıların selçuklularla birlikte anadoluya geldiklerinden ve muhtelif mıntıkalara dağıldıklarından bahsetmektedirler. nitekim erzurum, erzincan, kemah, amasya, çoruh ,kastamonu, ılgaz, çankırı, gerede, bolu, düzce, eskişehir, balıkesir, muğla, manisa, afyon, konya, ankara, aydın, kütahya ve sivasta kayı adıyla köylerin mevcudiyeti bunun göstergesidir. ancak anadolu selçuklu tarihi boyunca birtakım oğuz aşiretlerinin faaliyetlerine şahit olduğumuz halde osmanlı devleti'nin kuruluşundan itibaren kayı ismini taşıyan ve bu boyun etkili olduğu hiçbir hareket gösterilemez. dolayısıyla anadolu'nun malazgirt savaşı sonrasında anadolu'da iskan edilen kayıların belki sayıca yüksek olabilir ama dağınık bir şekilde yerleşmeleri sebebiyle güçleri kırılmıştır. dolayısıyla selçukluların zayıfladığı ve yıkıldığı bir dönemde de hiçbir yerde faal değildirler.

bu itibarla osmanlı beyliğini kuracak olan kayı kabilesinin, yine osmanlı kaynaklarında belirtildiği üzere, moğol istilası neticesinde ertuğrul gazi liderliğinde bu bölgeye hareketlenen, toprağa bağlı olmayan, zinde, faal ve etkin bir güç oldukları en kuvvetli ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • 0
  johnny 1 yıl önce
  oğuzları sadece kayı olarak görmemek gerek
 • 0
  demirgil 1 yıl önce
  güzel paylaşım bugün ben osmanlı torunuyum diyenler okumali çünkü osmanlı torunu olmak için osmanlı hanesinde gelmek gerekir ve asıl osmanlı torunlarının günümüzdeki halleri içler acısı


 • osmanlıyız biz

  Osmanlıyız Biz Anlı da Şanlıda Osmanlıyız Biz...

  8 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  666siyonist666

 • bizans torunlarının girmesi yasaktır.
  dini ve milli değerlere küfretmek yasaktır.


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...