tarihte bugün: 5 ağustos 1921

    0
    tez 5.8.2020 13:30
    tbmm tarafından mustafa kemal atatürk'e başkomutanlık yetkisi verildi.
    başkomutan atatürk; 2 sene içerisinde düşmanı yurttan atarak kurtuluş savaşı'nda muzaffer olacak, yeni bir cumhuriyet kuracaktı.