-1
kuran ı kerim ile allah ın varlığının kanıtlanmaya çalışılması

Kuran ı kerim mükemmel bir içeriğe, insanlar tarafından yazılamayacak bir bütünlüğe sahip olduğu için olağanüstü bir varlık tarafından indirildiğine inanılmaktadır. biz bu varlığa Allah diyoruz.

Bazı arkadaşlar bunu Allah ın varlığının yine Allah tarafından gönderilen bir kitapla kanıtlanmasını saçma buluyorlar. Bir kaç örnekle durumu açıklayayım.

1-Zariat suresi 47: Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.(EVRENiN GENiŞLEMESi)

 2-Enbiya suresi 21: inkar edenler görmediler mi ki gökler ve yer bitişikken biz onları ayırdık.(BiG BANG BAHSi)

3-Furkan suresi 61: göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.(AY IŞIĞININ GÜNEŞTEN YANSIYAN BiR IŞIK OLDUĞU BELiRTiLMEKTE)

4-Naziat suresi 30: "ve yeri de yumurta biçimine soktu"(DÜNYANIN YUVARLAK OLDUĞU AÇIKLANMIŞ)

bu tür ayetleri çoğaltabilirim.

Sir Francis Drake 1597 yılında dünyayı yelkeniyle dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlamış.

Bilim ayışığının yansıyan bir ışık olduğunu yaklaşık 150 yıl önce, Big Bang teorisini yaklaşık 50 yıl önce, evrenin genişlemesini ise 100 yıla yakın bir önce öğrenmesine rağmen kim ya da hangi varlık 1400 yıl önce bunları bilebilir ?

5-bugün öğrendik ki iki tip su vardır; tatlı ve tuzlu. ve aralarında bir bariyer vardır. Kuran a bakarsak ;

Furkan suresi 53. ayet: Ve iki denizi serbest bırakan O’dur; biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. ikisinin arasına berzah (engel) kıldı. (Böylece onları) engelleyerek (birbirine karışmalarına) mani oldu.   

6-ENBiYA SURESi 33.AYET: O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

islamdan önce hangi devirde hangi medeniyette güneşin kendi ekseninde dönmesi anlatılmıştır. böyle bir olay yok. en eski kaynaklarda bile güneşin sabit olduğuna inanılırdı.

BAKARA SURESİ 164. AYET: Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.


Kuran bilim yolu ile Allah ın varlığının ve birliğinin görülebileceğini söylemiş hatta düşünen insanları bunu yapmaya yönlendirmiştir.

KAYNAK: DR. ZAKİR NAİK

 • 1
  fortuna 1 yıl önce
  olmadı inanmadım
  0
  ninovali 1 yıl önce
  Şüphesiz onlar kör sağır ve dilsizlerdir
 • 0
  sadurra 1 yıl önce
  ''Bazı arkadaşlar'' dediği benim, panik yok.
 • 0
  makaveli 1 yıl önce
  Teolojik argüman daha sağlam kanıtlıyor.
 • 0
  nirvana 1 yıl önce
  çizgi romanla süpermenin, lotr kitaplarıyla gandalfın varlığını kanıtlamaya benzer.


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...