pervaz

    1
    alicoyum 22.9.2019 22:56
    farsçada "per" sözcüğü "kanat, kuşun kanadındaki tüyler, yelek" demektir. aynı zamanda "pervaz" sözcüğüyle bağlantılıdır. eskiden "uçuş, uçma" anlamında olan "pervaz" günümüzde pencere kenarlarına konan parça olarak bilinir.