12

şeriata karşı olup müslüman olan insan

bu içerik bu konuda açtığım 2. başlık... fakat dayanamıyorum, müslüman olduğunu iddia edip de dininden bu denli bihaber yaşayan, neye inandığını bilmeyen insanları görünce gerçekten hem gülüyor, hem de sinirleniyorum...

kopyala yapıştır içerik üretmekten nefret ederim fakat bir çok kişi araştırma zahmetinde bulunmayıp, üstüne üstlük dini konularda ahkam kestikleri için şuraya bir kaç yazı bırakacağım. olur da "öğrenme" zahmetine girmek isteyen birileri varsa, okuyabilir.


soru: "kahrolsun şeriat !!!" ifadesini kullanmak doğru mudur ?

cevap: değerli kardeşimiz,

bir insan böyle bir sözü neden söyler, niçin söyler, hangi niyetle söyler?

bu sözü söyleyenlerin bir kısmı var ki, ne dine inanır, ne allah’a; ne kur’an’a inanır, ne de peygambere… islam’a ve dine karşıdır, düşmandır. böyle bir insan bu sözü inançsızlığından dolayı söyler. zaten böyle birisinin yolu da, izi de bellidir. hiçbir kutsalı yoktur, hiçbir manevî değer tanımaz. onun gözünde, dini çağrıştıran her şey zararlıdır ve yanlıştır. böyle düşünenleri kendi ideolojik yapısıyla baş başa bırakalım.

“kahrolsun şeriat!” diye bağırıp çağıran başka birisi daha vardır ki, o da neyin ne olduğunu bilmeden konuşuyor. allah’a, dine, kur’an’a ve peygambere inanıyor, inancı var, belki namaz da kılıyordur, oruç da tutuyordur, ama “şeriat”ın siyasî ve ideolojik bir düşünce olduğunu sanıyor, farkına varmadan bu saçma sözleri kullanıyor, bir yerde “uydum kalabalığa” diyerek hareket ediyor.

oysa şeriatla din aynı anlama gelir, ikisi bir arada kullanılır. din şeriattır, şeriat da dindir.

“şeriat” kavramının içinde, imanla ilgili hükümler olduğu gibi, ahlakla, ibadetle ve günlük hayattaki işlerle alakalı hükümler de vardır.

her şeyden önce şeriatı koyan allah’tır. bir diğer ifadeyle, dini gönderen ve dinin sahibi allah’tır. onun için allah’a “şârii hakiki/gerçek şeriat koyucu” denir.

zaten allah’ın, şeriatı koymasının asıl amacı, kullarının sonsuz hayata ve gerçek saadete ulaşmalarıdır. şeriatın tanımına baktığımızda da aynı gerçekleri görürüz.

sözlük anlamıyla şeriat "yol, mezhep, metot, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" demektir.

dinî bir terim olarak da, "allah’ın emir ve yasaklarının toplamı"dır.

başka bir deyimle, "kur’an âyetlerine, allah resulü’nün (a.s.m.) sünnetine ve islam âlimlerinin görüş birliği içinde oldukları meselelere dayanan ilahî kanun"lar bütünüdür.

“şeriat”, ilahî kanunlar bütünü olduğuna göre, tek şâri/şeriat koyucu allah’tır. bunun yanında peygamberler de, şeriatı insanlara haber verdikleri için ayrıca onlar da şâri olarak anılırlar.

“şeriat” kelimesi bir terim olarak diğer kanunlar ve dinler için de kullanılabilir. mesela, “musa aleyhisselamın şeriatı” gibi.

şeriat kelimesinin terim anlamı şu âyete dayanır:
"sonra seni bu işte apaçık bir şeriat sahibi kıldık. sen ona uy. hakkı bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma!" (câsiye, 45:18)

peygamberimiz hz. muhammed’den (a.s.m.) önce de çok sayıda peygamber gelmiştir. bu peygamberlerin çoğunu cenabı hak, bir şeriatla/kanunla göndermiştir. peygamberimizin getirdiği islam şeriatı, daha önceki şeriatların bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. bu mesele kur’an’da şöyle dile getirilir:
"allah, dini doğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemeniz hususunda nuh’a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, ibrahim’e, musa’ya ve isa’ya tavsiyede bulunduğumuz dinle ilgili hususları size şeriat olarak koydu." (şûrâ, 42:13)

islam hukuku kaynakları, şeriatı üç ana bölümde inceler:
ibadetler, muameleler, ceza hukuku.

ibadetler: allah’ın razı olduğu her çeşit ibadeti içine alır. özel anlamda ise, âyet ve hadislerde özel şekil ve şartları belirlenen ibadetlerin uygulanması kastedilir. namaz, oruç, zekât, hac ve kurban islam’da var olan ve bilinen ibadetlerdir.

muameleler: insanlar arasında medenî, ticarî, ekonomik ve sosyal ilişkileri, insanların devletle ve devletlerin de birbirleriyle münasebetleri bu bölümde yer alır.

islam dini doğumdan ölüme kadar evlenme, boşanma, nafaka, velayet, vekâlet, vesayet, miras, alışveriş gibi toplum hayatının ihtiyacı olan tüm medeni muamelelere ve hatta devletler hukukuna ait hükümler getirmiştir.

ceza hukuku: islam şeriatının kullanımda olduğu bir islam ülkesinde, islam dininin emir ve yasaklarına uymayan, toplumsal düzeni bozmaya çalışan kimselere karşı verilecek bedenî, malî veya caydırıcı bazı cezaî hükümleri kapsar.

islam şeriatı, esas olarak temelde dört delile dayanır. bunlar şer’î deliller olarak da anılan “kitap, sünnet, icmâ ve kıyas”tır.

kitap: kur’an’ın içerdiği hükümlerdir.
sünnet: son peygamber hz. muhammed’in (a.s.m.) söz ve fiilleridir.
icmâ: islam âlimlerinin görüş birliği içinde bulundukları konulardır.
kıyas: kur’an ve sünnette hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.

islam şeriatına karşı çıkanları prof. dr. hayrettin karaman bir sıralamaya tabi tutuyor ve şöyle bir değerlendirme yapıyor:

"biz müslüman’ız, islam’a varız, ama şeriata yokuz, şeriatı kabul etmiyoruz; şeriat ortaçağ’ın karanlığına dönmektir" diyenler, "kur’an, sünnet, icma ve kıyas kaynaklarına dayanan islam’ın bir kısmını kabul ediyoruz, ama bir kısmını kabul etmiyoruz" demiş oluyorlar.


islam’ın bütününe inanan ve tamamını yaşamaya çalışan mü’minler “salih ve kâmil” müslümanlardır.

yine tamamına inanıp bağlayıcı olduğu halde bir kısmını yaşayamayan (ameli, uygulaması eksik, kusurlu olan) mü’minler ise “fâsık, günahkâr” müslümanlardır; allah teala onları dilerse affeder, dilerse cezalandırır.

“islam’ın bir kısmını (şeriatı) kabul etmem” diyenler, “onun da dinden olduğunu kabul ediyor, böyle olduğuna inanıyorum, ancak onunla amel etmek istemiyorum” demek istiyorlarsa, günahkâr oluyorlar, “bu kısmına inanmıyorum, şeriatı dinden saymıyorum” demek istiyorlarsa, islam’la bağlılık ve aidiyet ilişkilerini kesmiş oluyorlar.

şeriata karşı çıkanlar, “şeriat istemiyoruz, kahrolsun şeriat!” diyenler, islam’ın bir kısmını reddediyor, onunla inanç ve yaşama bakımından ilişkilerini kesiyorlar, hatta ona karşı düşmanca cephe alıyorlar. bu durumda olanların aynı zamanda müslüman olmaları mümkün ve sahih değildir.

şeriat sadece kur’an hükümleri ve islamî esaslar değildir. az önce anlattığımız ve herkesin “şeriat” olarak bildiği bu şeriat, cenabı hakkın kelam sıfatına dayanır ve asıl itibariyle oradan gelir.

bir diğer şeriat daha vardır ki, o da allah’ın irade sıfatından gelir ve bu sıfatın tecellisidir. buna “sünnetullah/tabiat/doğa” tabiri kullanılır.
mesela, yerin çekim gücü, ateşin yakması, soğuğun üşütmesi, zehirin insanı öldürmesi gibi tabiatta var olan fıtrî kanunlar, kevnî kanunlardır. bunların yaratıcısı ve işleteni yüce allah’tır.

nasıl ki, kelam sıfatından gelen kanunlara karşı gelenler belli cezalara uğrayacağı gibi, irade sıfatından gelen bu kanunlara karşı duranlar da cezasını hemen görürler.

mesela, bir kimse yüksek bir yerden atlarsa, bacağını ve kafasını kırar. elini ateşe uzatırsa eli yanar, soğukta durursa üşür, yüzme bilmeden denize girerse boğulur, zehir içerse hayatını kaybeder.

her iki şeriat için de şöyle müşterek misaller verilebilir. zehir içerek intihara teşebbüs eden hayatını kaybettiği gibi, intihar etmekle haram işlediği için ayrıca günaha girmiş olur.

ikinci bir misal: silahını suçsuz bir insana kasten çeken kimse onun ölümüne sebep olduğu gibi, ayrıca büyük bir günah işlediği için, islam şeriatı ona kısas cezasını öngörür, onun da aynı şekilde cezalanması hükmünü verir.

diğer yazılar için bkz: şeriat nedir

günümüzde şeriat kuralları geçerli mi? kahrolsun şeriat ifadesi kişiyi dinden çıkarır mı?

 • 0
  mavi_var 29 gün önce
  teşekkür ederim . tavrın için de bilgiler için de .
  -3
  roxic7 29 gün önce
  rica ederim. agresif bir insan olduğum için bazen sakin kalmakta zorlanıyorum. tekrar affola :)
 • 1
  msaid08 29 gün önce
  kardeşim mükemmel bilgiler verebilirsin hiç lafım yok güzel ya da iyi demiyorum ama bence yapılan en büyük hata genelleme yapmak çünkü milyonlarca insan ve milyonlarca farklı düşünce var... yanlış anlaşılmasın yazıya lafım yok
  0
  roxic7 29 gün önce
  göreceli kavramlardan söz etsek elbet haklısın fakat böylesine hassas bir konuda herkesin kafasına göre ahkam kesmesine karşıyım hocam. bu tür meseleler sadece fikri taşıyan kişiye değil, çevresine de zarar verir. yanlış bir bilgi yaymak, hele ki mevzu bahis din ise çok tehlikelidir.
  2
  msaid08 29 gün önce
  evet zaten halimizin bu kadar kötü olmasının sebebi odur. bilmeyen kendi yaşantısını kontrol edemeyen adamın dini kullanarak laflar etmesi ve kitleyi kontrol etmesidir. keşke önüne geçebilsek.
 • 1
  msaid08 29 gün önce
  + olarak söylemeliyim ki bir müslüman olarak ben de şeriata karşıyım nedeni ise şu zamanda yapılamayacak olması, imkansız olmasıdır.
  1
  roxic7 29 gün önce
  yani şu zamanda islamı yaşamak imkansız diyorsun. öyleyse, neden müslümanız?
  1
  msaid08 29 gün önce
  islamı yaşamak imkansız demedim ki değil bence de sen islamı topluluk olarak yaşamıyorsun birey olarak yaşıyorsun ki hayatının her anında bununla beraber durman mümkün.
  2
  roxic7 29 gün önce
  şeriat islam hukuku demektir. şeriatı yaşayamamak, islam hukunu yaşayamamaktır. islam hukukunu yaşayamamak da, doğal olarak islamı yaşayamamaktır.
  0
  msaid08 29 gün önce
  ben öyle düşünmüyorum ama seni kendi tarafıma çekmek için aynı fikri paylaşabilmemiz için söylenecek bir şey yok... tamamen bakış açısı. sohbet için teşekkürler.
  0
  roxic7 29 gün önce
  rica ederim, maksat fikir alışverişinde bulunmak . iyi geceler
 • 1
  unnamed 29 gün önce ~ 29 gün önce
  günümüzde kullanılan şeriat gerçektende allahın emir ve yasaklarından ibaret olsa içine bir çok şarlatanın kendi kuralları eklenmemiş olsa hiç bir müslüman karşı çıkmaz. ama şeriat tanımını çok büyük insanlar çok büyük hatalarla beraber yapıyor. mesela cübbeli. şeriat der durur. bilmeyen birisi de der ki şeriat buysa istemiyorum.
  1
  roxic7 29 gün önce ~ 29 gün önce
  "bilmeyen birisi de der ki şeriat buysa istemiyorum..." bak ne güzel dedin. bilmeyen birisi istemez. tıpkı bir yabancının ışid'e bakıp "islam buysa istemiyorum" demesi gibi. şeriatın doğru yaşanıp yaşanmadığı bir yana, şeriatın dindeki yerini kabul edip etmemek bir yana. ikisi ayrı meseleler.
  0
  unnamed 29 gün önce
  halkımızın bana göre ÷65 hiç bir konuda araştırma yapmadığı için bunuda araştırmayacaktır.duyduklarıyla yetinecektir. ve istemeyecektir. yanlış yaşanıyor ve çarpıtılıyorsa neden isteyelim.
 • 1
  vurucu88 29 gün önce
  malesef ülkem insanlarınin birçoğu asimile olmuş durumda . biz bu savaşı kaybetmişiz beyler . allah ölmeden gerçek müslümanlıgı görmeyi benimsemeyi nasip etsin . anlatılacak vok şey var . dinleyecek yok .
  0
  roxic7 29 gün önce
  sen anlat yine de. bir kaç dinleyen çıkar elbet.
  0
  filozofunsakali 29 gün önce
  asimileden kastın müslüman olmayan türklerse aslında müslüman olarak asimile olmuş oluyoruz. neyse bunları geçelim. dindar veya dinsiz fark etmez. önemli olan ilelebet olan türkiye cumhuriyetinin bağımsızlığı ve "laik" cumhuriyet sistemiyle bireylere özgürlüklerini verip aynı zamanda anayasaya bağlı olmamızdır. din yasalarıyla hiçbir bağım olmasa bile ikimizi de ilgilendiren tek şey anayasaya bağlılığımızdır. türkiye cumhuriyeti vatandaşları hangi etnik kökene, dine, mezhebe sahip olursa olsun anayasada ortak bir bütünün parçasıdır. o yüzden laiklik önemlidir. aslında atatürk'ün ilke ve inkılapları hepimizi birleştiren unsurlar olması gerekirken ne hikmetse dindar birçok insan kendini bunlardan ötekileştiriyor.
  1
  vurucu88 29 gün önce
  Yok kardeşim . Anlamamışsın. dediğim gibi bu konu çok derin . Bir müslüman laik bir üllede de şeriatı yaşayabilir. Şeriatın anlamını iyi anlamamız gerekir . Birinci vazifemiz Türkiye cumhuriyetini ve vatandaşlarını din mezhep inanç ayrımı gözetmeden kucaklamak olmalı burası ayrı. Cumhuriyet şart . Çünkü hiç bir konuda hiç kimse zorlanmamalı . Her birey kendi inancıni yaşamali ve diğeri buna sonsuz saygı duymalı . Yanlız tarihte atatürkü ve cumhuriyeti islam düşmanı olarak lanse eden devlet büyükleri islamı , şeriatı yaşamaya çalışanların hayatına müdahele edip okuma çalışma kısaca yaşama özgürlüğünü elinden almaya çalışmıştır . Müslüman sabr etme erdemine ulaşmış olmalı fakat buna boyun eğilmemeli. Aslında cumhuriyet özgürlük demek değil mi ? Bu ülkenin geçmişinde islam birliği var bunu kimse inkar edemez . Bir dinsizin hakkı olduğu kadar islamı yaşamak isteyenlerde özgür olmalıydı . Tabi islamı yaşadığını zannedip te yaşamayanların hayatına müdahele etmekte yanlış. Adalet ve özgürlük bunu gerektiri . Ki şeriatta aslında bunu gerektirir . O başka .
  Bir insan islam la şereflenmişse eğer . Kelimei şahadet getirdiyse . İmanın ve islamın şartlarına yerine getiriyorsa onun için Allahın ve onun kelamları dışında söz söylenmez . Önce Allah .. hiç bi birey hiç bir peygamber hiç bir padişah hiç bir önder Allahtan ve onun emirlerinden daha öte olamaz . Hiç bir kanun onunkinden önce gelemez gerçek manada iman edenlerden bahsediyorum. Tek aman kendini yaratan Allahın emirlerine uyup ona kul olmak yolunda bu dünyaya sevgi tohumlarından başka bir şey bırakmadan bu dünyadan göçüp gider . Zira şahsımda dahil kimliğimiz de yazan islamla hiç bir bağımız,anlamımız kalmamıştır . Müslüman olmayanlarda bahsetmiyorum. Müslümanım diyip te kul olmaktan bihaber olanlardan bahsediyorum. İslam dini bunu gerektirir .
  Tekrar Ülkemize gelecek olursak. Allah kuranda da bahsettiği gibi size eziyet eden sizi öldürenlerle savaşın diyor . Onun dışında isteyen istediği gibi ezanıni dinleyim namazını kılabiliyorsa islamı yaşamasına engel bir durum yoksa huzursuzluk çıkarmasu haramdır . Bize Böyle bir ülkede yaşadığımız için şükredip vatan sevgisi imandan gelir sözününe binayen son nefesimize kadar ülkenim selametine zarar görmesine karş> gerekirse can vermek için and içmiş vaziyette islama hizmet uğruna vatanı savunmamız gerekir .
 • 0
  leopoldiye 29 gün önce
  ya bu zaman insanları şeriati çok farklı anlıyor ya da kafasında kuruyor galiba onlara göre arap ülkelerindeki sistem önüne gelene idam mantığı var.inşallah açıklamandan sonra en azından burada görmeyiz.
 • 1
  lafleur 29 gün önce
  yedi milyar ikiyüzlü arasında önemsiz bir güruhtur.
  sıkılmadık mı insanları kendimizce tartmaktan artık ?
  0
  roxic7 29 gün önce
  bu kişisel bir görüş veya yargı değil.
  -1
  lafleur 28 gün önce
  tabi ki kişisel bir yargı.
  onu demeye çalışıyorum işte.
  insanlar tutarsız davranabilir ne var bunda ? tamamen kişisel bir durum, bir başkasını ilgilendirmez. inançlı birisine gidip niye rakı içiyosun demek gibi bişey. gelecek cevap haklı bir şekilde "sanane ulan *" olacaktır.
  0
  roxic7 28 gün önce
  anlamıyorsun. ben kimseyi sübjektif bakış açımla bir kalıba sokmuyorum. insanlar bir dine inandıklarını belirtiyorlar ve ben de onlara "şu davranışınız inandığınız din ile çelişiyor" diyorum. bu insanlar bir kalıba giriyorsa şayet, o kalıbın sorumlusu ben değilim, inandıkları din.
  1
  lafleur 28 gün önce
  anlaşamadığımız konusunda anlaşabiliriz.
  "inandığınız din" şahsi ve muhteremdir. herkes dinden kendi anladığını yaşar. bir başkasını yargılamak da kimsenin haddi olmaz. en azından haddim olmayarak meraktan soruyorum desen bi derece, ama kalkmış çelişkiden bahsediyorsun. o zaman sorarlar sana sen kimsin diye ?
  0
  roxic7 28 gün önce
  dinin tamamen belirsiz soyut kavramları göreceli olabilir fakat salt kuralları göreceli değil, nesneldir. bu kuralları tekrar etmek de bir yargılama değil, islam'a göre tebliğdir. eğer ben "siz busunuz" deseydim bu bir yargılama olurdu. fakat ben eğer "siz inandığınız dine göre busunuz" diyorsam, bu bir uyarıdır. çünkü ortada kendi şahsi çıkarlarıma göre bir yapılandırma söz konusu değildir.

  ayrıca, "herkes dinden kendi anladığını yaşar" söylemi ne kadar da basit ve çocukça.. eğer bir kişi islama inanıyorsa ve itaat ediyorsa, yanlış yolda olanları uyarmak vazifesidir. bu yanlış yolu belirleyen husus da uyaranın kendisi değil, uyaranın ve yanlış yolda olanların ortak noktası olan dini kaynağın kendisidir.
 • 0
  speace 29 gün önce
  tamam kahrolmasın.
 • 0
  selimakif 29 gün önce
  dinini bilmeden, dinine karşı çıktıklıklarını zanneden insanlara şunu diyebilirim.
  mal geldiniz gerçekten ve samimi söylüyorum mal gideceksiniz.
 • 0
  captainflint 19 gün önce
  batının kurduğu dünya'yı şeriatla yıkamazsın. önce onlar gibi davranıp, güçlenip anca o zaman getirebilirsin şeriatı. şu anda bu uygulamaya geçilirse 100 yıl geriye gidersin. türkiye'de şeriatın geldiğini düşünsene kardeşim. böyle paralı din adamlarının hüküm sürdüğü ülkede bir de kalkıp şeriat mı isteyeceğiz? düpedüz aptallık olur. insanlar neden şeriata karşı? modern hayat çok ihtişamlı olduğu için. çünkü emperyalizm böyle gösterdi ve herkesin kanına girdi. bu süreçte şeriat imkansız gibi görünüyor.
 • 0
  altaydangelenbarbar 3 gün önce
  daha az roxic daha az ne yazmışssın be kardeşim yine dökmüşün içini sayfalara
  -1
  roxic7 3 gün önce
  dökmedim kanka copy paste yaptım
  0
  altaydangelenbarbar 3 gün önce
  bende buradaki 2 deste insan için bukadar yazmaya uğraşıcağına inanmamıştım zaten :)
 • 2
  helianthus 3 gün önce
  müslüman olduğunu iddia eden diye bir şey yok. baban müslümansa müslümansın resmi olarak zaten bu gerçeği değiştirmen için gidip resmi olarak din değiştirmen lazım. insanların müslümanlığını sorgulamak size mi kaldı.
  -2
  roxic7 3 gün önce
  resmiyetten söz etmiyoruz maneviyattan söz ediyoruz ve sorgulamak bize değil dine kaldı. kafamıza göre değil dini hükümlere göre yazı yazıyoruz burada. ha söylediklerim hatalıysa kaynaklarıyla birlikte nerede hata yaptığımı söyle, o zaman eyvallah.
  2
  helianthus 3 gün önce
  işte sorgulamak sana kalmadıysa müslüman olduğunu iddia eden diye bir ifade kullanmak yanlış kaynakların doğru olabilir düşünme biçimin yanlış. karar verici olan din değil allahtır. oruç tutana cuma namazına gidene biz ne deriz allah kabul etsin deriz değil mi. takdir allahındır son noktada. istediğin kadar kurallara uy. bir insanın hakkını yersin bir dedikodu yaparsın biter gider. kaldı ki şeriata karşı insan, din hükümlerine karşı insan değildir. din hükümlerini toplum kurallarının üstünde tutmayan insandır. medeni yasaları din yasalarının üzerinde kabul eden insandır. siz kavram kargaşası yaratıyorsunuz bence.
  -2
  roxic7 3 gün önce
  medeni yasaları din yasaları üzerinde tutmak demek zaten alenen din yasalarının medeni yasalar karşısında vasıfsız olduğuna inanmak ve akabinde dinin geçerliliğini günümüzde yok saymaktır. yanlış anlaşılmasın şeriatla yönetilmemek değil şeriat dinde yoktur demek kişiyi dinden çıkartır. bu senin mantığına göre bir ışid üyesine de kafa kestiği için müslüman değil diyemeyiz, sonuç olarak takdir allahtandı değil mi? bu kavramlar göreceli yahut bilinmez kavramlar değildir, dini hükümler bellidir. asıl sizin bu tavırlarınız dini o kadar çarpıtıyor ki her haltı yiyen "ama benim kalbimi allah biliyor" diye yağ gibi üste çıkıyor. din oyuncak değildir kardeşim belli başlı kuralları vardır. yalan söyleyen veya hırsızlık yapan dinden çıkmaz, bunlar sadece günahtır ama bir de büyük günahlar vardır ki onlar kişiyi dinden çıkartır. mesela sen hırsızlık yapsan ben sana müslüman değilsin diyemem ama peygamber yalancı dersen sana müslüman değilsin diyebilirim. aradaki farkı kavrayabildin mi?
  2
  helianthus 3 gün önce
  aradaki farkı kavramama gerek yok belki de bir erkek çocuğunun kız çocuğundan iki kat fazla miras almasını, 5-6 yetimin yetim diye aynı adamın nikahı altına alınmasını, fuhuş yapan kadınların öleceği güne kadar evlere hapsedilmesini 2018 şartlarına uygun bulmuyorumdur. bende dinin moral kısımlarını seçiyorumdur, gönlümü ferhlatıyorumdur, ibadetimi yapıyorumdur ve kalanını allaha bırakıyorumdur. sonuçta karar verici mercii o kimse bu dünyada birbirine hesap vermek zorunda değil. bu bir yarış değil bir maç değil hakem olamaz inanç konusunda.
  -2
  roxic7 3 gün önce ~ 3 gün önce
  ha bak ne güzel konuştun; "ben dinin moral kısımlarını seçiyorum". işte sizin olayınız bu, dinin işinize gelen yönünü benimseyip diğer yönlerini geri plana atmak. bende başından beri dini çarpıtan sizlersiniz, kafanıza göre şekillendiriyorsunuz diyorum. şeriatın günümüze uygun olmadığını düşünmek için şu saydığın maddelerin elbet akla yatkın cevapları var fakat araştırdın mı? neden araştırasın ki, sonra şeriatçı falan olursun dimi? ne gerek var hocam. kolay gelsin, iyi geceler.
  2
  helianthus 3 gün önce
  bir kadının bir erkekten az miras almasının, kocası olmayan bir kadının seks yaparken yakalandığında eve kapatılmasının, başkaldıran kadına iz bırakmayacak şekilde dayak atılmasının, çocuk doğuran kadının mundar sayılmasının akla yatkın cevaplarını anlatsana bana güzel kardeşim. duymak isterim. miras meselesinden başlarsan sevinirim.
  -1
  roxic7 3 gün önce ~ 3 gün önce
  bak sen hala yanlış noktalardan dem vuruyorsun. ben sana burada dinin mantıklı olup olmadığını anlatmıyorum, din = şeriattır diyorum. birine inanıp diğerini inkar edemezsin. sen dini deli saçması bulursun bu senin kendi meselen, ben bu başlıkta bu konuyla ilgilenmiyorum. şahsi fikrimi soracak olursan şayet şu yazıyı ve sitedeki şeriatla ilgili diğer yazıları okumanı tavsiye ederim.
  2
  helianthus 3 gün önce
  kardeş bende sana diyorum ki ben doğdum anam babam müslümandı. dolayısıyla ben de müslümanım bu gerçeği değiştirebilir miyim. biri sorduğunda ne demeliyim ben şintocuyum mu diyeyim ne öneriyorsun. ben şimdi bir kadının iki katı miras alan bir erkek olmayı kabul edemiyorsam. kızkardeşimle eşit miras almak istiyorsam şeriatı zaten gönlümde reddetmiş oluyorumdur. cehennemde yanar mıyım yanadabilirim yanmayadabilirim bunun kararını allah verir. ama bu benim müslüman olduğum gerçeğini değiştirmez. din=şeriat olabilir ama 2018 dünyasında bulunduğumuz maddesel evrende din aynı zamanda resmi bir şeydir. resmi boyutundan sök hadi sökebiliyor musun. devlet bana kimlik vermiş üstünde nal kadar islam yazıyor. bana dinimi sorduğunda ben yehova şahidiyim mi diyeyim.
  -2
  roxic7 3 gün önce
  sen işin resmiyet boyutundasın. kimliğindeki islam ibaresinin üstünü karalayamazsın elbet o konuda haklısın, fakat dediğim gibi işin maneviyat kısmında olay öyle değil. kaldı ki ben sadece bilgilendirme yapıyorum, sana bilgiyi sundum mu? evet. gidip kendin daha detaylı araştırıp "adam haklıymış" veya "ne boş konuşuyormuş" diyebilirsin. orada hiç bir müdahalem olamaz benim. benden bu kadar, iyi geceler.
  2
  helianthus 3 gün önce
  kardeş senin şekilsel haklı olman benim bunu iç dünyamda kabul edeceğim anlamına her kurala uyabileceğim anlamına gelmiyor. hadi ben kız kardeşimden fazla miras alacağım din böyle buyuruyor deyip bir mahkemeye başvur, ben birden fazla kadını nikahıma almak istiyorum diye başvur evlendirme dairesine. bu ülke sınırlarında yaşayan sen de dahil kimse şeriat kurallarına zaten uyamıyor. babam annem ölünce ben eşit miras alıyorum karşı cinsten kardeşimle. bak gitti şeriat gördün mü uyamadım. çünkü medeni kanun diye bir şey var. o kadar hac, zekat, cuma namazı, çocukları sevme yaşlıları koruma açları doyurma boka gitti. sen bunu savunuyorsun yani. boşuna tatava yapmayalım yani. sen bu noktayı kaçırıyorsun.

 • din

  Dinlerle ilgili herhangi bir konuda paylaşım yapabilirsiniz.

  5 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  roxic7

 • inanç ile bağlantısı olmayan konularla bu bölümü meşgul etmeyin.