akıllı düşman,ahmak dosttan daha iyidir - gazzâli

    8
    ofsaytsizburak 11.3.2017 21:08
    "felsefenin kabul ettiği prensiplerin bir kısmı islâm dininin temel esasları ile çelişmez. meselâ diyorlar: ay'ın tutulması olayı, arzın güneşle ay arasına girmesiyle ay ışığının görünmemesinden ibarettir. çünkü ay, ışığını güneşten alır. arz ise yuvarlaktır ve gök her taraftan onu çevrelemiştir. matematik hesaplarla ispatlanmış bu çeşit gerçekleri din namına inkâr etmek dine karşı bir cinâyettir. metotsuz bir tarzda dini savunanların zararları, metotlu bir şekilde dine hücum edenlerin zararından daha fazladır. darb-ı meselde denildiği gibi: akıllı düşman, ahmak dosttan daha iyidir."
    (gazzâli, tehâfutu'l-felâsife, 80)