fasikül

    2
    alicoyum 22.9.2019 18:56
    latincede "fascis" sözcüğü "yük, paket, demet" demektir. daha küçüğü "fasciculus" ise "küçük paket, paketçik" demektir. fransızcaya anlam ve biçim değişikliğiyle "fascicule" olarak geçen sözcük, dilimizde "fasikül" olmuş ve "cüz"le karşılık bulmuştur.