14

bu serum niye akmıyor.

hastaneden yeni geldim, annem hala kötü durumda, hastanedeyken serumun akmadığını farkettim(daha önce hastanede çok nadir bulunmuşumdur.)odada 2 yaşlı teyze var, önce paketle oynadım sıktım salladım filan bişe olmadı, sonra borudaki o nesneye gözüm ilişti, ileri geri yapıp sorunun orada olma ihtimalini düşündüm, fakat yine olmadı, iğnenin olduğu yerle oynamaya başladım, orda pompalama yapmak için bi yumuşak bölümün olduğunu farkettim, 3-4 kere pompaladım baktım 1 kaç damla aktı sevindim fakat işe yaramadı, iğneyi sağa sola oynattım boruyu kıvırdım falan ne yaptımsa işe yaramadı, teyzelerin keskin bakışları altında onlardan medet umdum, benim yaptıklarımı tarif etiklerini anlayınca çaresiz hemşirenin yolunu tuttum, ilk çağırdığımda kimse gelmedi, 5 dk sonra 2.kez çağırdığımda hemşire benimle geldi ve 1 el hareketiyle serum akmaya başladı, bilime inanıp güvenmesem sihir yaptı okudu üfledi derim, bunu açıklayın bana.
 • 0
  sevde 10 ay önce
  kendi bildiklerimiz yetmiyor bazen kendi mantığımızın yetmediği gibi bir bilene sormak gerek sizde öyle yapmışsınız :)
  0
  tesla52 10 ay önce
  bu bilimsel bir konu, bilgiler somut, peki bilginin kaynağının belirsiz olduğu zaman doğru bilginin kimde olduğunu nasıl anlayabiliriz.
  0
  sevde 10 ay önce
  bilgiler somut değil nesneler somut. ayrıca bilginin kaynağı belirsiz değil kuran da yaş ve kuru ne varsa kuranda vardır yazmıyor mu? sadece herkes o bilgiyi çıkaramıyor göremiyor. bilgi demek allahın yarattıkları demek değil mi o zaman tüm cevaplar onda.
  0
  tesla52 10 ay önce
  kuranda ben size kuranı apaçık bir şekilde gönderdim yazmasına rağmen neden tefsirler yazılıyor ve neden sen bazıları bunları göremiyor veya çıkaramıyor diyorsun, bilginin kaynağı kesin ve belirsiz değilse neden bu kadar fazla mezhep var.
  0
  sevde 10 ay önce
  kuran-ı kerimin anlaşılması hususunda üç ana görüş oluşmuştur.

  birinci görüş: kuran ve hadisin zahir ve sarih manasından başka batini, işari, remzi manası yoktur anlamak konusunda herkes müsavidir. kuran gayet basit ve sadedir herkes tarafından anlaşılır müçtehitlere, alimlere, müfessirlere, belagatçılara lüzum yoktur. teşbih ve temsil ifade eden ayet ve hadislerde zahiri üzere anlaşılır aynı ile tatbik edilir derler. bu görüş hem kuran’a hem sünnete hem de akıl ve mantığa aykırı bir görüştür. bu fikrin batıl oluşuna işaret eden onlarca ayet ve hadis vardır.

  ikinci görüş: kuran ve hadisin tamamen anlaşılmaz görüp, hurufi ve batini manalar ile zahir ve sarih manasını inciten ve anlaşılmasını belli zümrelere havale edip avam insanın nasibini tamamen ortadan kaldıran batiniyyun mezhebidir. bu mezhebe göre kuran tamamen bir muammadır kimse onun hakikatini idrak edemez. ayet ve hadislerin sarih ve zahir ifadeleri tamamen semboldür onun gerçek manaları işaridir deyip emir ve yasakları bütünüyle inkar etmişlerdir.

  üçüncü görüş: kuran ve hadisin zahir ve sarih manası asıl ve esas olmakla beraber bunun yanında asıl ve esasa uygun olan işari, remzi ve batini manaları da vardır diyenlerdir. asıl ve esas manalar herkesin anlayacağı sarih ve zahir manalardır. ama işari ve batini manalar ilim ve kabiliyet ile idrak edilecek şeylerdir. onun için kuran idrak bakımından çok tabakalara ayrılan insanların hepsine hitap edip nasiplendiriyor. bu yüzden herkesin haddini bilip neyi anlayıp neyi anlayamayacağını iyi tespit etmesi gerekir.
  ulema-i zahir: kur'an-ı kerimin zahir manasına göre hakikatları değerlendiren âlimler demektir. yani şeriatın mana ve esrarından daha çok, zahirini ve hükümlerini bilen âlimlere bu isim verilmektedir. ayet ve hadislerin herkes tarafından görülebilen sarih ve zahir manaları ders veriyor bu alimler ki tarihte binlerce tefsir bu şekilde yazılmıştır.
  ulema-i batın: şeriatın, zahir ve hükümlerinden daha çok, mana ve esrarını bilen âlimler demektir. yani şeriatın zahirinden ve hükümlerinden daha çok mana ve esrarını bilen âlimlere bu isim verilmektedir. ayet ve hadislerin herkes tarafından görülmesi mümkün olmayan işari ve batıni manaları ders alıp veriyorlar bu alimler. ki tarihte müceddidler eli ile telif edilen manevi tefsirler bu şekilde yazılmışlardır. risale-i nurlar bu sahanın en güzide ve en parlak bir örneğidir. ilm-i ledün de bu kapsamda değerlendirilebilir.
  ilm-i ledün: olayların içyüzüne vukufiyet. sırlı bilgiler. çirkin görünen hadiselerdeki ilahi hikmetleri ve güzellikleri bilmek ve görmektir. hz. hızır’ın ilmiyle ilgili olarak, âyette “ona kendi katımızdan bir ilim öğretmiştik” (kehf, 65.) denilmektedir.
  ayetteki ledün ifadesinden hareketle, zamanla bu tür sırlı bilgilere ilm-i ledün denilmiştir. bu, özel bir bilgi türüdür. vehbidir kesp ile elde edilemez. tarih, coğrafya, fizik gibi ilimleri kitaplardan veya öğretmenlerden öğreniriz. iim-i ledün ise, ilâhî menşeli ilhama mazhariyetin neticesinde kendini gösterir.
  0
  tesla52 10 ay önce
  peki herkesin anlayamayacağı anlamları, biz eğitimliyiz ve anlayabilecek seviyedeyiz diyip, kendi anladıklarını anlamlandıranlar, yanlış anlamışlar ve kendileriyle beraber büyük çoğunluğa yanlış anladıkları anlamları yayıp islamın bozulmasına sebep olmuşlarsa.
  0
  sevde 10 ay önce
  bu konuda içtihat konusunu ele almak gerekiyor zamanında içtihat yapanlar nasıl yapmışlar?

  peygamberimiz (asm) hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır:
  "ve iza hekemel hakim, fectehede sümme esabe felehu ecran ve iza hekeme fectehede sümme eğtee felehu ecrun."

  "hakim içtihad edip karar verdiği zaman, eğer isabet ederse ona iki sevap vardır. eğer içtihadında hata ederse, ona da bir sevap vardır." (1)
  içtihadla ilgili bazı düsturlar:

  1. herkes içihad edemez. içtihad eden zatların belli bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
  2. içtihad eden zatların kur'an, hadis ve kıyas gibi fıkhi ölçülere muhalefet etmemeleri gerekir.
  0
  tesla52 10 ay önce
  müctehidler sadece 12 kişi ve hepside eski zamanlarda yaşamış, kusura bakma ama dünyanın yuvarlak olduğunu dahi bilmeyen, bilimden bi haber, belirli bir kesim ve belirli bir zamanda yaşamış insanlar, kuran evrensel ve bütün zamanlara gelmiş bir kitaptır, müçtehidlerin yaşadığı zamana göre uyarlanıp sistemleştirildi, ateist olma oranlarının yükselmesinin yeğane sebebidir bu. şuan hiç kimse düşünmüyor, sorgulamıyor, yeni birşeyler eklenmiyor, bütün islam dünyası sadece ezber yapıyor ve yerinde sayıyor. ayrıca o 12 imamın kurandan anladığını bütün islam dünyası anlamak zorunda değil, ya yanlış anladılarsa, içtihad yapıyorlar fakat bunlara allah tarafından bi üstünlük bi yücelik verilmedi, senin benim gibi insanlar, onların doğruyu bildiğinin kanıtı nedir. herkes kendi bacağından asılsın, 1000 yıl önce kurandan şunu anladım diyen insanların doğruyu anladığını düşünmüyorum, daha bundan 7-8 yıl önce suudi arabistan müftüsü çıkıp dünya düzdür kuranda dünyanın düz olduğu yazar kim dünya yuvarlaktır derse şirke girmiştir demedimi, alın size onlşarın kurandan anladığı.
  0
  sevde 10 ay önce
  bediüzzamani yakın tarihimizin içtihat yapanı olarak görmediğiniz için bence böyle düşünüyorsunuz. islamın şeri hükümlerinden içtihat yapılacak konu kalmamış abdest namaz vs bir alıntı yapayım

  üstat, belki diğer alanlarda da müçtehit makamında idi, ama ihtiyaç olmadığı için o alanlarda yeni içtihat yoluna gitmemiştir. bütün mesaisini insanlığın imanına sarf etmiştir. zira ebedi saadetin vesikası sağlam bir imandır. bu imanda bir şek, bir şüphe olsa, allah korusun, sonucu ebedi bir hüsrandır.

  işte maddeci ve inkarcı bir dönemde yaşayan üstat fıkıh alanında yeni içtihatlar ile değil insanlığın ebedi saadeti için imani sahada hareket edip enerjisini bu alana sarf etmiştir. yoksa ihtiyaç olsa üstat diğer alanlarda da içtihat etme gücüne sahipti. bu ihtiyaçtan dolayı içtihat yapmaması müçtehit olmadığı anlamına gelmez.

  imam gazali de mutlak anlamda müçtehit idi, ama yeni içtihatlar ile mezhep kurmamıştır. istese ve ihtiyaç olsa o da yeni bir mezhep kurabilirdi. zaten fıkıh alanında dört hak mezhebin içtihatlarının kıyamete kadar yeterli olduğunu bütün alimler söylemişlerdir.

  üstat, kelam ve tefsir sahasında tecdit hareketini başlatıp yeni bir tarz ve yeni bir usul tesis etmiştir. zira bu zamanda tecdit bu sahalarda gerekiyordu. diğer ilim dalları ise bu temeller üzerinde yükselebilir. iman olmadan, fıkıh sahasında yeni içtihatlar yapmak abesle iştigal etmek nevindendir. bu yüzden üstat, içtihat gücünü iman ve tefsir yolunda sarf etmeyi seçmiştir. bu tercihi de hâli âlemin gereklerine mutabık bir tercihtir.
  0
  tesla52 10 ay önce
  said nurside o 12 imamın çizdiği yoldan gitti pek bi farklılıkları yok, saidi nursiyi iyi tanımadığım ve bilmediğim için tartışmaya burdan sonra devam edemem, ama buraya kadar beni anladığını düşünüyorum, saidi nursi hakkında daha önce duyduklarım pek iyi değildi ama senin için ve hatta kendim için şu bi kaç gün biraz araştıracağım ve mümkünse eserlerini okiycam, bu kadar bağlanmanı anlayamadım gerçi bütün cemaatlerde aynı bağlılık söz konusu ama araştırim biraz.
  0
  sevde 10 ay önce
  evet seni anlıyorum çünkü gerçekten zor bir zamanda yaşıyoruz ama sence de allah böyle bir zamanda kullarını yalnız bırakır mıydı? bırakmadı bırakmayacak da :) youtube da bir çok video var bununla ilgili :)
 • 0
  mataramasuko 10 ay önce
  serumlarda ayar olur aslında sıkıştıran gevşeten ondan yok mu
  0
  tesla52 10 ay önce
  işte boru üzerinde bahsettiğim nesne o idi, fakat hiçbir işe yaramadı.
  0
  mataramasuko 10 ay önce
  hemşireyi çağır yapsın.
  0
  tesla52 10 ay önce
  her seferinde de hemşire çağıramam yavv zaten egolarından geçilmiyor, sanki hayrına yapıyor bu işi, çağırınca gelin işte.
 • 0
  aydakigunes 10 ay önce ~ 10 ay önce
  hayatımda yalnızca bir kez serum yedim
  eh kötü oldum yine

  seni gidi münafık
  0
  tesla52 10 ay önce
  seni gidi münafık yazmayı unuttun :)
  0
  aydakigunes 10 ay önce
  yo yazdım görmüyor musun :)
  0
  tesla52 10 ay önce
  bir hadisi şerif var bilir misin :)
  aldatan bizden değildir.
  0
  aydakigunes 10 ay önce
  yo aldatmış olmadım
  sonuçta yine de yazdım
  0
  tesla52 10 ay önce
  yazdın fakat, yazmadığın halde yazdığını iddaa ederek benim yalancı olduğumu söyledin buna aldatmak deniyor galiba. bakınız: tdk :)
  0
  aydakigunes 10 ay önce
  yo yalancı mı dedim :d
  0
  tesla52 10 ay önce
  yazmayı unuttun dedim, yo hayır yazdım görmüyor musun dedin :) biz neyi tartışıyoz :)
  0
  aydakigunes 10 ay önce
  ben de bilmiyorum :d
 • 0
  hellomyfriend 10 ay önce
  dostum 1 ayda 750 tane serum alan biri olarak o turuncumsu kisim kivrilir ve baski yapilarak acilir. ayrica igneyi oynatma ne bilim boruyu kivirma, bunlar sakat isler. o mavi tekerler serum akis hizin kana pompalanisini ayarlar ya patlasa damar? serumu sıkmışsin birden baski vermissin ayip lan ayip
  0
  tesla52 10 ay önce
  birden baskı vermişsin, sıkmışsın sallamışsın filan, bunlar senin abartmaların ben bunları gayet nazikçe yaptım, turuncumsu kısım tam iğnenin olduğu yerden bahsediyorsun demi. neresine baskı yapılır bide.
  0
  siskoplayboy 10 ay önce
  dostum içinde iğne yok o kadar korkmayın mavi tekerleği de âcabilirsin zaten akmiyo ki ve aksada damar patlatmaz sadece serumdaki ilaç hızlı gittiğinde yakıcı olabilir onu da hasta zaten anlayacaktır 😊
  0
  hellomyfriend 10 ay önce
  dostum birazda esprisine abarttim 😂
  0
  siskoplayboy 10 ay önce
  😁😁
  0
  hellomyfriend 10 ay önce
  hay anasinı bir de yalanci olduk 😂
 • 0
  hellomyfriend 10 ay önce
  lan ilahi bi durum yok amk o turuncu kısım tikaniyor kivirip bastirinca akis devam ediyir
  0
  tesla52 10 ay önce
  tmm o bir şakaydı.
 • 0
  siskoplayboy 10 ay önce
  kuran ne alaka ya 😄😂 ne konusuyonuz puvo bidaha serum takılıp gitmezse serumun aktığı kablo varya önü üst üste gelecek şekilde 2 3 kere katla sıkıştır olacaktır hatta serumun üst bölümüne hava kabarcıkları çıkar öyle olur o yumuşak dediğin yerlede pompalayabilirsin tabi😊😊
  2
  tesla52 10 ay önce
  yavv bende anlamadım adımız ateiste çıktı, eline taş alan bana atıyo :) tabiki iyiliğimi istiyo olabilirler :)
  0
  siskoplayboy 10 ay önce
  amann puvo😉
 • 0
  kahvelipuding 10 ay önce
  ah kendimle gurur duydum bi an 😅
  0
  tesla52 10 ay önce
  geleceği görebilenler için durum farklı tabi :) rüyanda bütün alternatifleri deneyip doğrusunu bulabilirsin, ondan sonra tek denemede akar serum :)
  0
  kahvelipuding 10 ay önce
  hazne suyunu bosaltıp doğru pompalamayla da gerçekleşebilir. ha bi de hemşireyim 😅
  0
  tesla52 10 ay önce
  ah bide egonuz olmasada ilk çağırmada gelseniz, burnunuz dik yürümeseniz :) hastaya biraz nazik davransanız çok iyi olacak :)
  0
  kahvelipuding 10 ay önce
  her hemşire bir değildir şimdi sana mesleğimi aklamayacağım😄
 • 0
  veterinerhekim 10 ay önce ~ 10 ay önce
  damar içinde pıhtı oluşmuş olabilir, bilek pozisyonu uygun olmayabilir, serum uygun yükseklikte olmayabilir, serum kapalı olabilir. gerekli kontroller yapıldıktan sonra herşey uygun ve serum gitmediği farkedildiğinde görevliyi çağırın kendiniz bilmediğiniz işlere kalkışmayın. yarardan çok zarar vereceğinizi unutmayın. (bu arada çözümün ne olduğunu biliyorum fakat yetkin olmadığı halde müdahale etme gibi kör cesarete sahip olduğun için açıklamıyorum. )
  0
  tesla52 10 ay önce
  koridorun sonundaydık ve hemşireler gerçekten çok somurtkan ilk çağırmada gelmiyolar 2-3 kez çağırmanız gerekiyor, ve hasta hareketli olduğu için serum sürekli duruyor ve çok abartıyorsunuz, yorumu okuyan paketi filan yırttı hortumu koparttı, iğneyi filan söktü çıkardı ortalık kan revan sanacak.
  0
  veterinerhekim 10 ay önce
  çağıracaksınız gelecekler gerekirse üstlerine şikayet edin ama siz müdahale etmeyin hastaya. geçmiş olsun bu arada.
  0
  tesla52 10 ay önce
  haklısınız, teşekkürler.
 • 0
  ciddiyetsiz 10 ay önce
  serumu bilmem, geçmiş olsun demeye geldim :)
  0
  tesla52 10 ay önce
  sağol :) serumuda hallettik sayılır.
 • 0
  unnamed 10 ay önce ~ 10 ay önce
  klemp var onu açtın mı. bide torba mıydı cam şişe mi. birde damar yolu bazen kanin pıhtılaşmasından dolayı tıkanır. serum fizyolojikle yolu yıkamış açmış olabilir. yada hasta kolunu bükmüştür o yüzden gitmiyordur.
  0
  tesla52 10 ay önce
  klemp açık, cam değil torbaydı, valla kız naptı anlamadım, 2 bilek hareketiyle akmaya başladı serum :)
  0
  unnamed 10 ay önce
  muhtemelen hasta kolunu bükmüştür. damar yolunun ucu plastik bazen bükülüyür.
5 saat önce dün
 • hayata dair

  Bu bölümde ibretlik hikayeler ve komik paylaşımları bulabilirsiniz..

  1876 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  gaddarus
  hellomyfriend
  darkier
  polinezyali
  caytiryakisi
  plumerion

 • bu bölüm #karışık bölümünün alt bölümüdür.

 • bölüm kuralları

  • bölümü takip etmeyi unutmayınız..!
  • konu dışında paylaşım yapmak yasaktır..
  • reklam amaçlı paylaşım yapmak yasaktır..
  • bölüm ile alakasız paylaşım yapmayınız..
  • başlıklarınızı her zaman ilgili bölüme açınız..
  • +18 başlıkları +18 içeriği işaretleyerek paylaşınız..
  • kurallara ısrarla uymayıp tekrar eden yazarlar bölümden engellenecektir..
  • başlıklarda ve yorumlarda herhangi bir kişinin ailesine hakaret,küfür ve rencide edici içerikler kesinlikle yasaktır..
  • şahsınıza yapılan küfür-hakaret  gibi içerikleri puiv moderatörlerine bildiriniz..