bakara suresi 5. ayet ile müjdeliyor rabbimiz :)

  5
  sevde 7.5.2019 13:32
  bakara suresi 5. ayet "onlar felaha ereceklerdir" bu ayette neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş. tâ herkes istediğini içinde bulabilsin. çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. bir kısm yalnız cenneti düşünür. bir kısım, saadet-i ebediyeyi arzu eder. bir kısım, yalnız rıza-yı ilahîyi rica eder. bir kısım, rü'yet-i ilahiyeyi ( allahı görmek ) gaye - i emel bilir ve hakeza... bunun gibi pek çok yerlerde kur an, sözü mutlak bırakır, ta âmm (genel) olsun. kısa keser, tâ herkes hissesini bulunsun ışte o ayet neye felâh bulacaklarını tayin etmiyor.

  güya o sukutla der.
  "ey müslümanlar! müjde size
  ey müttaki! sen cehennemden felâh bulursun
  ey salih! sen cennete felâh bulursun
  ey ârif! sen rıza-yı llahîye nâil olursun
  ey âşık! sen rü'yete (allahi görmeye) mazhar olursun." ve hâkeza... risale-i nur 25. söz