5

bakara suresi 5. ayet ile müjdeliyor rabbimiz :)

bakara suresi 5. ayet "onlar felaha ereceklerdir" bu ayette neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş. tâ herkes istediğini içinde bulabilsin. çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. bir kısm yalnız cenneti düşünür. bir kısım, saadet-i ebediyeyi arzu eder. bir kısım, yalnız rıza-yı ilahîyi rica eder. bir kısım, rü'yet-i ilahiyeyi ( allahı görmek ) gaye - i emel bilir ve hakeza... bunun gibi pek çok yerlerde kur an, sözü mutlak bırakır, ta âmm (genel) olsun. kısa keser, tâ herkes hissesini bulunsun ışte o ayet neye felâh bulacaklarını tayin etmiyor.

güya o sukutla der.
"ey müslümanlar! müjde size
ey müttaki! sen cehennemden felâh bulursun
ey salih! sen cennete felâh bulursun
ey ârif! sen rıza-yı llahîye nâil olursun
ey âşık! sen rü'yete (allahi görmeye) mazhar olursun." ve hâkeza... risale-i nur 25. söz

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.

 • din

  Dinlerle ilgili herhangi bir konuda paylaşım yapabilirsiniz.

  6 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  roxic7

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • inanç ile bağlantısı olmayan konularla bu bölümü meşgul etmeyin.