bikrin izalesi

    5
    caesar 23.7.2019 12:18
    temizliği yok etmek, bekareti bozmak, kızlığı ortadan kaldırmak.
  • nedir

    Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.