3
atatürk'ün lenin'e yazdığı mektup
(mektubun birinci kısmını geçiyoruz.)

*

“türkiye büyük millet meclisinin moskova hükümetine birinci teklifnamesidir.

(…)

2 – bolşevik kuvvetleri gürcistan üzerine harekâtı askeriye yapar veyahut takip edeceği siyaset ve göstereceği tesir ve nüfuzla gürcistan’ın da bolşevik ittifakına dâhil olmasını ve içlerindeki ıngiliz kuvvetlerini çıkarmak üzere bunlar aleyhine harekâta başlamasını temin ederse türkiye hükümeti de emperyalist ermeni hükümeti üzerine harekâtı askeriye icrasını ve azerbaycan hükümetini de bolşevik (komünist) zümrei düveliyesine ithal etmeyi taahhüt eyler.

3 – evvela milli topraklarımızı tahtı işgalde bulunduran emperyalist kuvvetleri tard ve atiyen emperyalizm aleyhine vuku bulacak mücadelatı müşterekemiz için kuvayı dâhiliyemizi taazuv ettirmek üzere şimdilik ilk taksit olarak beş milyon altının ve takarrür ettirilecek miktarda cephane vesair vesaiti fenniyei harbiye ve malzemei sıhhıyenin ve yalnız şarkta icrayı harekât edecek kuvvetler için erzakın rus sovyet cumhuriyetince temini rica olunur. ıhtıramatı faike ve hissiyatı samimanemizin kabulünü rica eyleriz.

ankara 26 \ nisan \1336(1920)

büyük millet meclisi reisi
mustafa kemal”

*

mektubun 2’inci kısmını sadeleştirelim:

2 – bolşevik kuvvetleri gürcistan üzerine askeri harekat yapar veyahut takip edeceği siyaset ve göstereceği tesir ve nüfusla gürcistan’ın da bolşevik ittifakına dahil olmasını ve içlerindeki ingiliz kuvvetlerini çıkarmak üzere, bunlar aleyhine harekata başlamasını temin ederse türkiye hükümeti de emperyalist ermeni hükümeti üzerine askeri harekat icrasını ve azerbaycan hükümetini de bolşevik (komünist) devletler zümresine ithal etmeyi taahhüt eyler (garanti eder).

kaynaklar:

türk ınkılâp tarihi enstitüsü arşivi: 132/19543, sayfa 13.

ayrıca bakınız; atatürk araştırma merkezi başkanlığı, atatürk’ün tamim, telgraf ve beyannameleri, türk tarih kurumu basımevi, ankara 1991, sayfa 318.


 • tarih

  tarihle ilgili her türlü paylaşım

  60 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  ofsaytsizburak

  hellomyfriend
  • tarih moderatörleri olarak "bilgi ve yorumlama" yı hedefliyoruz. argo ve dalga amaçlı yapılan yorumlar ve başlıklar silinir.


  • kaynak belirtmeyi unutmayın. aksi takdirde bilgi hırsızlığına girmiş olursunuz.


  • bölüm dışı içerik yapmak yasaktır.

  • alıntı yaptığınız yazının altına ''alıntıdır'' yazınız.

  ilgili bölümler;


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...