7

beşer-insan-âdem farkı

beşer'in 'beşera' kelimesinden geldiği belirtilir. 'beşera' derinin dış kısmıdır. hayvanlarda derinin üze­rinde post bulunurken, insanda ise deri kıllara rağmen görünür. yani, insan için beşer kelimesi, insanın dış görünümünü, zahirini ifade için kullanılmaktadır. kur'­an'da, beşer kelimesinin geçtiği her yerde, insanın var­lıklar içinde dış yapısı ve genel dışsal özellikleri ne­deniyle vurgulanan zahirî yanını görürüz. sözgelimi, hayvanı dıştan hayvan yapan, bitkiyi bitki yapan bir takını özellikler olduğu gibi, insanı da dış görünümü itibariyle insan yapan nitelikleri vardır ki, işte bu ni­telikleriyle insan beşerdir.

"biz, emaneti göklere, dağlara ve yerlere teklif ettik. hepsi de onu yüklenmekten çekindiler. ondan korkup titrediler. onu insan yüklendi. insan çok zâlim ve çok câhildir." ahzab/72
" insan hayrı istediği kadar şerri de ister. insan pek acelecidir!" isra/11
"gerçekten insan çok zalim ve pek nankördür." ibrahim/14

insan: bu kelimenin aslı, lügat âlimlerince "ins"ten geldiği söylenir. kamusta da kûfiun'a göre "nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir. nisyan unutmak ve unutkanlık anlamındadır. insana akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, cenab-ı hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla "insan" denilmiş.
ayetlerde de belirtildiği gibi insan hem cahil hemde zâlim hem nankör hem aceleci. . kur'an da insan her zaman bu tarz anılmıștır. lakin insan iman ettiği vakit âdem olur.
ınsan yalnız beşerî yönüyle değil, kendisi­ni vahy alan ve melekleştiren bir beşer yapan yönüy­le de insandır.
işte, insanın melekî yönü, âdemiyyet kelimesiyle ifade olunur. âdemiyyet, allah'ın ruhundan alıp gerçe­ği gören ve duyan bir kalbe sahip olan yanıdır insanın. insan, çamurdan şekil verilen bir beşer olduğu zaman,. allah kendisine ruhundan üflemiş ve gören, duyan (sem'a, besar) bir kalp sahibi olan insanın önünde me­lekler secdeye kapanmıştır. yani meleklerin secde ettiği beşer değil âdemdir. adem bu nokta­da bütün insanlığın temsilcisidir ve yalnızca birey ola­rak hz. adem değildir. adem, insandaki ademiyet ya­nının temsilcisidir burada.

andolsun ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. isrâ/70

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.

 • din

  Dinlerle ilgili herhangi bir konuda paylaşım yapabilirsiniz.

  5 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  roxic7

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • inanç ile bağlantısı olmayan konularla bu bölümü meşgul etmeyin.