esame

    7
    alicoyum 29.5.2018 05:19
    esame arapçadır. doğrusu "esâmî"dir. isim kelimesinin çoğulu, isimler, adlar demektir. esâmisi okunmaz demek, yani adı bile zikredilmez.

    osmanlıda kapıkulu askerlerinin isim ve maaşlarının yazıldığı defterlere de esame/esami denirdi. deyimi buradan getirirsek, yani "defterde adı bile yok" manasında yine güzel olur.