3
meşrutiyet-ıslahat fermanları gerekli miydi?
batı’da demokrasinin tekamülü, halkın ekseriyetine mâlolan büyük ve çoğu kanlı mücâdeleler netîcesinde mümkün oldu. osmanlı devletinde ise hiçbir devirde halk, ülke idâresinde söz sâhibi olmak için herhangi bir harekette bulunmadı. çünkü osmanlı idâresi, bir hânedan başkanlığında olsa bile, devletin bütün işleri islâmiyetin emir ve yasaklarına göre yürütüldüğünden, ülkenin her köşesinde adâlet, sulh, sükûn ve huzur hâkimdi. avrupa’daki hânedanlar ve krallar ise keyfî idâreleriyle halkı asırlarca zulüm altında inletmişlerdi. osmanlı devletinde tanzimat ve meşrûtiyet hareketleriyse, halktan gelen birer hareket olmadı. bâzı devlet adamları ile avrupa kültürüyle yetişmiş bir grup insanın, avrupa devletlerinden de destek görerek sürdürülen faaliyetleri neticesinde ortaya çıktı ve bu durum, ihânete kadar vardı. 1850’li yıllara kadar osmanlı pâdişâhı, devletin ve milletin sâhibi olarak, bütün güçleri elinde tutan en yüksek karar organı mevkiindeydi. ayrı din ve milliyetlerden müteşekkil mütecanis olmayan bir devletin idâresinde bundan başka bir şekil düşünmek de mümkün değildi. nitekim günümüzde de şeklî görüşü ne olursa olsun muhtelif milletlerden meydana gelen devletler için de benzer durum söz konusudur.
 • 0
  che 1 yıl önce
  şöyle söyleyim gerekliydi ama bu kadar imtiyazlar verilmesi hataydi


 • tarih

  tarihle ilgili her türlü paylaşım

  64 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  ofsaytsizburak

  hellomyfriend
  • tarih moderatörleri olarak "bilgi ve yorumlama" yı hedefliyoruz. argo ve dalga amaçlı yapılan yorumlar ve başlıklar silinir.


  • kaynak belirtmeyi unutmayın. aksi takdirde bilgi hırsızlığına girmiş olursunuz.


  • bölüm dışı içerik yapmak yasaktır.

  • alıntı yaptığınız yazının altına ''alıntıdır'' yazınız.

  ilgili bölümler;


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...