insanların hakkınızda düşündükleri ne varsa, aslında onlardaki siz imgesi üzerine kuruludur; o imge siz değilsiniz.
  • 0
    horseman 3 ay önce
    -don miguel ruiz - beşinci anlaşma
dün