torba yasada internet hamlesi;

  0
  systemfailed 16.7.2020 22:26
  sanırım vazgeçmiyecekler komple yasak veya bant kısıtlaması gibi önemler yolda anlamadıgım şey neden ısrar edlgıdı
  söz konusu maddeye göre, dijital mecralar komisyonu şöyle görev yapacak:

  kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek; başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde türkiye büyük millet meclisi başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak.
  internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.
  internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.
  komisyonun yetkileri ise şöyle sıralandı:

  görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, bu kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak.
  görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak.
  gerekli görüldüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak