hz. muhammed

  5
  tiglatpileser 17.2.2018 06:37
  ey risalet tahtının huşid-i mah-ı enveri
  vey nübüvvet mazharı, ahir zaman peygamberi

  hak senin şanında levlâk okudu ya mustafa
  yani sensin nur muhammed kâinat'ın rehberi

  sure-i şemsi-d duha geldi cemalin şanına
  alemi kıldı münevver ba kemalin enveri

  ya rasulallah şefaat kıl gazali hasteye
  tek günahkâr ümmetindir, hem kamunun kemteri