15

20.05.1622 osmanlı imparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı padişah ıı. osman'ı tahttan indirip öldürdü. öldürülen ilk padişah genç osman'ın yerine, ı. mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı.

ıı. osman’ın başkomutanlık ettiği lehistan seferi 8 ay, 18 gün sürdü. bu savaşta doğu avrupa’nın kilidi sayılan hotin kalesi ile podolya eyaleti alındı. lehistan krallığı, ııı. murat devrinde olduğu gibi gene osmanlı devletinin himayesini kabul etti, vergiye bağlandı. ıı. osman, ortodoks âlemini olduğu gibi protestan dünyasını da türk egemenliğine almak, baltık denizi’ne çıkmak istiyordu. ancak, yeniçeri ocağı, bu seferde büyük liyakatsizlik, gayretsizlik gösterdi. padişahın büyükbabası ııı. mehmet devrinde şeyhülislâm hoca sadettin efendi’nin bu ocağı düzenlemek veya söndürmek fikri, ıı. osman’da sabit bir düşünce oldu.

genç osman’ın bu tasarısı, osmanlı tarihinde «hâile-i osmaniye» diye anılan acıklı olaylara yol açtı. sarayın içinde de, dışında da ihanete uğrayan ıı. osman, sığındığı yeniçeri ocağından, eski hükümdar ı. mustafa’nın eniştesi vezir-i âzam damat hain davut paşa tarafından yedikule’ye kaldırılıp öldürüldü. bu, osmanlı tarihinde ilk hükümdar öldürme olayıdır.

yeniçeriler dışında, bütün ordu, bütün millet sultan osman’ı şehit saydı, öcünü almak için anadolu’da büyük ölçüde ayaklanmalar oldu, yıllarca bu ayaklanmaların ardı kesilmedi. osmanlı tarihinde bir çeşit kerbelâ faciası sayılan bu olay, imparatorluğun iç bünyesini, kardeşi ıv. murat’ın kesin iktidar yıllarına kadar sarstı.

genç osman öldürüldükten sonra yeniden ı. mustafa tahta çıkarıldı. 4 yıl, 2 ay, 22 günlük bir saltanattan sonra öldürülen ıı. osman, babası ı. ahmet’in sultanahmet camisi‘ndeki türbesine gömüldü. genç osman şeyhülislâm esat efendi’nin ve vezir pertev paşa’nın kızları ile evlenmişti. çocukları yaşamamıştır. genç osman divan sahibi şairdi.

 • tarihte bugün

  Tarihte bugün ne oldu?

  16 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  tombalaci

  keyiftuccari
  • paylaşacağınız içeriklerde tarihin yanı sıra bilgi de olmalıdır.
  • yazı olarak paylaşılırsa daha verimli olacaktır.
  • başlık seçimine özen gösterin. eklediğiniz tarihin yanına "tarihte bugün" diye eklemeler yapmayın.