12


 • 0
  sinan 1 yıl önce
  17 yaşında kardeş.
  0
  cyranodebergerac 1 yıl önce
  tebrik ederim
 • 2
  mirat 1 yıl önce
  Kadreş burayı da scorp'a çevirmesek ya?¿
  1
  cyranodebergerac 1 yıl önce
  peki
 • 0
  delaquente 1 yıl önce
  12 - 15 mi puuuuu yozlaşmış nesil
 • 2
  addnone 1 yıl önce
  Oğlum burayı biraz seviyeli tutun. Böyle anketler yapmayın abi bu ne :D
 • 0
  ireckon 1 yıl önce
  knk henüz girmedim seçeneği yok mu girmeyenler vardır belki :D kim ben mi? mahmut abi girmemiş...
  1
  cyranodebergerac 1 yıl önce
  25+ koydum yahu. umudunda mı yok :)
  3
  ireckon 1 yıl önce
  25+ yapınca buga giriyorum hem girmemiş oluyorum hem de 25 yaşından küçüğüm %!?#
 • 0
  soundslikescream 1 yıl önce
  83
  6
  cyranodebergerac 1 yıl önce
  iradene hayran kaldım
 • 1
  gurkanozsoy 1 yıl önce
  çok özel bir soru bu. cevap vereyim: cinsel deneyimim yok!

  ne büyük kayıp değil mi? :))
 • 0
  namidiger 1 yıl önce
  Daha yok. Uzun bir süre de olmayacak gibi. Bak yine darlandım.
 • 3
  gecelerinyargici 1 yıl önce
  Belki girmedik yaaa
 • 0
  uzunsaclisemtabisi 1 yıl önce
  Usta ya 7 yaşımda bakıcım vardı üstüne atlamış olabilirim 😂
 • 0
  kulturlukeko 1 yıl önce
  12.5 yasimda
 • 0
  sencebence 1 yıl önce
  Yapmayın evladım yapmayın çocum

  İslamda zina kısaca evlilik dışı cinsel ilişki,evlilik dışı cinsi münasebet,yasak ilişki anlamına gelir ki,İslam dini hem zinayı hemde kişiyi zinaya götürecek her türlü fiili yasaklamış ve haram kılmıştır.Zina fili Kuranı Kerimde daha farklı terimlerlede ifade edilmiş olup,zinanın şer'i cezası da açıkça ayetlerle ifade edilmiştir.

  Zinanın “meşrû olmayan cinsel ilişki” şeklindeki sözlük anlamıyla dinî terminolojideki anlamı esasen farklı değildir. Ancak literatürde kavramın hakiki veya mecazi anlamda kullanımı, bütüncül yahut salt ceza hukuku açısından teknik bakış, suçun unsurlarını tarife yansıtma gayretleri, zinaya yol açan fiillerin zina kapsamına dahil edilmesi veya herkesçe bilinen bir kavram olmasından hareketle nisbeten kapalı ifadelerle yetinilmesi gibi sebeplerle birbirinden hayli farklı zina tanımlarına rastlanır. Diğer semavî dinlerin ve insanlığın ortak kültürünün her devirde büyük günah ve suç olarak gördüğü zinayı İslâm dini de haram kılıp büyük günahlardan saymış ve bu suçu işleyenlere bazı dünyevî-cezaî yaptırımlar öngörmüştür. Kur’ân-ı Kerîm’de zina kelimesi beş âyette geçer. Bunlardan birinde (el-İsrâ 17/32) zinaya yaklaşılmaması gerektiği, onun çirkin bir iş ve kötü bir yol olduğu belirtilir; ikisinde (el-Furkān 25/68; el-Mümtehine 60/12) zina şirk ve adam öldürme gibi büyük günahlar arasında zikredilir. Diğer iki âyette de (en-Nûr 24/2-3) zina eden erkekle zina eden kadına yüzer sopa (celde) vurulması emredilir ve zina edenlerin ancak zina edenle veya bir müşrikle evlenebileceği vurgulanır. Kur’an’da geçen, ancak şeytana uyanların yapacağı işler olarak nitelendirilip kesin bir dille kınanan ve yasaklanan “açık hayasızlık” anlamındaki fahşâ/fâhişe (çoğulu fevâhiş) kelimeleri de birçok âyette özellikle zina mânasında (en-Nisâ 4/15, 25; el-En‘âm 6/151; el-Ahzâb 33/30) veya öncelikli olarak zinayı ifade edecek şekilde geçer (el-Bakara 2/169; en-Nahl 16/90; en-Nûr 24/21; en-Neml 27/54; ayrıca bk. FUHUŞ). Yine Kur’an’da kazf (zina iftirası), edep ve hayâ, ırz ve iffetin korunmasına dair hükümler de zinanın büyük günahlardan oluşunun farklı açılardan ifadesidir. Hadislerde de zinanın büyük bir günah, ağır bir suç olduğunu bildiren ve Hz. Peygamber’in bununla ilgili uygulamalarını yansıtan zengin bir malzeme vardır.popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...