rencîde olur dide-i huffâş ziyadan

    5
    tiglatpileser 1.3.2018 00:40
    toplumun ve entelektüellerin geneli tarafından ziya paşa'nın olarak bilinen bu söz, aslında ismail beliğ'in niyazi-i mısrî için yazdığı bir şiirdendir. beyitin tamamı şu şekildedir:

    erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar
    rencîde olur dide-i huffâş ziyadan