riskli yapı

    7
    edebimahser 26.3.2018 15:13
    kat maliklerinden bir kişinin dahi gayrimenkulün bulunduğu belediyeye riskli yapı müracaatında bulunması akabinde; ilgili gayrimenkul üzerinde karot (bkz: karot) alınarak gerekli incelemelerin yapılıp, binanın 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında depreme dayanıksız yani çürük raporunun verilmesi durumunda almış olduğu isimdir.

    riskli yapı raporuna karşı ilgili belediyeye itiraz hakkı mevcut olup, itirazın ilgili belediyece reddedilmesi halinde riskli yapı raporu kesinleşir. işbu rapora karşı 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal talepli dava açılabilmektedir.