8

düşünceyi alt etmek

bir düşünceyi, düşünemediği için alt edemeyenler; düşünceyi değil, düşünceyi düşüneni alt etmeye çalışırlar.
  • 0
    ersals 1 yıl önce
    teorik olarak ezilmenin dışavurumu, bireyi aşağılamaktır. bu her zaman böyledir.

    benim bazı başlıklarımda örnekleri var. :)