kürt komşuma mahmut yıldırım adına mektup yolladım