ponofobi

    11
    alicoyum 18.8.2019 22:28
    yunanca bir sözcük: "ponophobia". yorulacağı düşüncesiyle çalışmaktan kaçınma, işe gitme ve çalışmaya karşı korku duymaya deniyor. dilimizdeki karşılığı "ponofobi".