cadılık

  4
  yuceltanay 16.8.2018 13:45 ~ 13:47
  “cadılık” kavramı kültürel bağlamlarda olumlu ya da olumsuz anlamlar içerebilir. örneğin eski hristiyan avrupa’da cadılar şeytanî güçlerle ve şeytanla ilişkilendirilirlerken, modern çağda, günümüzde, cadılar kendilerini iyilikçi ve ahlak olarak da olumlu insanlar olarak tanımlamakta, diğer insanlarca da böyle tanınmaktadırlar.
  tarihî örneklerde cadıların çoğu kadın olmasına rağmen, erkekler de cadı olabilirler. erkek cadılara ise, gerek tarihte, gerek mitolojide, büyücü adı verilmiştir. uygulamalar ve inançlar, her ne kadar çeşitli kültürlerde tanrılar ve ruhlarla yoğun ilişki içindedir. çoğu kültürde cadılık dinî uygulamalar, ölümden sonra yaşam, ruhlar, sanrılar, paranormal olaylarla iç içedir. cadılık, genel olarak büyünün kullanım alanı olarak karakterize edilmiştir.
  türkiye’de cadılık osmanlıdan günümüze kadar halk arasında cadılık her ne kadar hoş görülmemiş olsada devlet politikası olarak nitelendirilebilecek bir kanun yahut dayatmaya rastlanmamışsa da cadılık avrupada ki kadar gün yüzüne çıkmamıştır. tarihi kaynaklarımızda bu konuya dair abartılı anlatımıyla evliya çelebinin seyahat namesinde geçmektedir.
  cadılığın türkiye’deki başlangıcı 1701 yılıdır yani tarikatimizin kuruluş tarihi budur. ilk olarak istanbul’un beyoğlu ilçesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
  cadılık,anglo kelt sistemine ait paganik bir dindir. dünyadaki tüm cadı tarikatleri bu inanç sistemini kendi içinde farklılıklarda göstermek sureti ile benimsemiştir.
  cadılık,evrenin döngülerine göre yaşamak ve gelişmektir. cadılar tek bir tanrıya değil boynuzlu bir tanrı ve eşi olan tanrıçaya inanıp ayinlerini yaparlar. ayrıca dünya din literatürün de cadı, büyücü vesair isimlerle değil vikan olarak adlandırılır.
 • 0
  yuceltanay 16.8.2018 13:48
  modern wicca dini 1950’lerde kurulmasına rağmen, kökü ve benimsediği felsefe çok daha eskilere dayanan cadılık temellidir. ilk olarak wicca kelimesi gerald gardner’ın kitabında geçmiştir. bu kitapta geçmesine rağmen, kelime gerald’ın kullanımından önce, eski ingiliz cadılarının kullandığı bir isim veya sıfattır. büyük olasılık witch (cadı) kelimesinden üretilmiş bir kelimedir. yeni kurulan bu inancın temeli, tüm doğanın yaratıcıyı içerdiğine inanılın eski panteizm felsefesini benimsemiş doğa dinlerine kadar uzanır. genel olarak wiccanlar evrenin düzenleyicisi olan tanrı ve tanrıça kavramlarına çok bağlıdırlar. haliyle eski olan doğa dinlerinin yeni yorumu olduğunu söylemek çokta yanlış olmaz.