yahudilik

  9
  shewolf 25.12.2019 20:18 ~ 20:23
  yahudi inancında tanrı’nın yehova ve elohim olmak üzere iki özel ismi vardır. tevrat’ta en çok geçen ve tanrı’nın en kutsal ismi yehova’dır. yahudiler on emirde yer alan ‘tanrı’nın ismini boş yere ağza almayacaksın’ kuralı gereği, yehova kelimesini telaffuz etmezler.

  telaffuz edilemediği ve tevrat dışında başka yere yazılamadığı için bu ismin nasıl okunduğu bilinmez. genellikle ‘yhvh’ şeklinde yazılır ve yehova veya yahve şeklinde okunur. yehova, tanrı’nın rahmet yönünü, elohim ise gazap yönünü ifade eder.

  yahudilikte peygamberlik ibrahim’le başlar, musa’yla zirveye ulaşır ve malaki’yle son bulur.

  yahudi kutsal kitabında ahiretin varlığı ve ahirete iman konusunda açık bir bilgi bulunmaz. ölüm sonrası ruhun durumu, öte dünya ve yeniden diriliş gibi inançlar, yahudi geleneğinde çok geç dönemde ortaya çıkmıştır.
  onlara göre bir yahudi ne kadar büyük bir günah işlerse işlesin, cehennemde ancak on iki ay kalacaktır.
  yahudiliğin sembolü, yedi kollu şamdan ve altı köşeli yıldızdır. 🔯🕎


  yahudiler tek allaha inandıklarını soylerler. fakat benzettikleri kavram
  antropomorfizm, yani tanrıları insana veya yaratılmış bazı varlıklara benzer şekillerde târif eden bir inançtır. bu inanç, hayâl ve idrâk ötesi, yâni müteâl ve münezzeh olan allâh inancından uzaktır.

  yahudiliğin 10 kuralı
  1. seni mısır’dan esaretten çıkaran tanrı benim.

  2. benden başka tanrı’n olmayacaktır. boşlukta, yerin üstünde veya altında, denizlerin derinliklerinde mevcut olan varlıkların resimlerini yapmayacak ve onlara hiç bir suretle tapmayacaksın.

  3. tanrı’nın ismini boş yere ağzına almayacaksın.

  4. cumartesi gününü daima hatırlayıp, onu kutsal kılacaksın. haftanın 6 günü çalışacak, yedincisinde istirahat edeceksin. cumartesi günü istirahata tahsis edilmiş umumi dinlenme günüdür. o gün ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne uşağın, ne de hayvanların, kısaca hiç biriniz çalışmayacaksınız.

  5. anne ve babana hürmet edeceksin.

  6. öldürmeyeceksin.

  7. zina yapmayacaksın.

  8. çalmayacaksın.

  9. yalan şahadette bulunmayacaksın.

  10. hiç kimsenin evine, barkına, karısına, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine velhasıl sana ait olmayan bir şeye göz dikmeyeceksin.
 • 1
  delibiri 25.12.2019 20:27
  tevratta allah katindan indirilmiş. fakat sonradan değiştirilmiş olduğu icin bakınız müslümanlıga yakin tarafları var
  0
  shewolf 27.12.2019 14:01
  doğurdur