yanlış anlama ama

    6
    ibonunbiyigi 14.8.2019 16:13
    sonunda ne söylenirse söylensin, yanlış anlaşılmaya neden olacak cümle başlangıcıdır.
  • nedir

    Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.