yakın geçmiş zaman- present perfect tense

  5
  hellomyfriend 5.2.2017 18:06
  giriş:
  türkçe'de karşılığı olmayan bu zaman öğrenciler tarafından zor kavranılmaktadır.prensent perfect tense; yaptığımız bir iş geçmişte başlayıp hala devam ediyorsa biz bu zamanı kullanıyoruz.
  present perfect tense'te cümle kuruluşu; yardımcı fiille birlikte fiilin 3. hali kullanılmaktadır. bu yardımcı fiiller "have ve has" dir.

  ı he
  you she + has + fiilin 3.hali + nesne
  we + have + fiilin 3.hali +nesne ıt
  they

  örnek;
  ı have lived in here.
  y.fiil fiilin
  3.hali
  (burada yaşıyorum, (önceden beri burdaydım hala burdayım anlamındadır.))

  she has gone to cinema.
  y.fiil fiilin
  3.hali
  (o sinemaya gitti, (önceden de gittim hala gidiyorum anlamında kullanılmıştır.)

  olumsuz cümle yapısı:

  present perfect tense'te olumsuz cümle yapmak için diğer zamanlarda olduğu gibi "not" olumsuzluk eki yardımcı fiille birlikte kullanılmaktadır.

  ı he
  you she + has + not + fiilin 3. hali + nesne
  we + have + not + fiilin 3.hali + nesne ıt
  they

  olumsuzluk ekiyle birlikte kullanılan yardımcı fiiller "have not ve has not" şeklinde yazılabileceği gibi "haven't ve hasn't" şeklinde de kısaltılarak ta yazılabilmektedir.

  örnekler;
  ı have not drunk milk.
  haven't
  (süt içmem, (önceden de içmedim şimdi de içmiyorum anlamında kullanılmıştır.) )

  you have not liked fish.
  (balık sevmem, (önceden de sevmiyordum şimdi de anlamındadır.)

  soru cümlesi:
  present perfect tense'te soru cümlesi oluşturabilmek için yardımcı fiiller en başta olmalıdır. yani soru cümlelerinde have ve has yardımcı fiilleri,
  öznenin önüne koyulur.
  ı he
  have + you + fiilin 3. hali + nesne has + she + fiilin 3.hali + nesne
  we ıt
  they

  ı
  haven't + you + fiilin 3. hali + nesne he
  we hasn't + she + fiilin 3.hali + nesne
  they ıt
  örnekler;
  have you ever been in istanbul?
  (daha önce hiç istanbul'da bulundunmu?)

  haven't you ever eaten caviar?
  (daha önce hiç havyar yemedinmi?)

  has she ever drunk beer?
  (o daha önce hiç bira içtimi?)

  kullanıldığı yerler:

  1- present perfect tense;genellikle yaşanılan anla bağlantısı olan olayları anlatırken daha net bir ifadeyle; geçmişte olmuş bir olayın sonucu bugünü etkiliyorsa bu ingilizce zaman kullanılır.
  örnek;
  ı can't find my bag. have you seen it?
  (çantamı bulamıyorum. onu gördünmü, cümlesinde daha önceden olmuş bir olay fakat bugünü etkilemiştir.)

  2-yakın geçmiş zamanda olan deneyimlerimizi anlatırken kullanılır.
  örnek;
  ı have been in ankara three times.
  (ankara'ya üç kez gittim.)

  ali has never broken his leg.
  (ali hiç bir zaman bacağını kırmadı.)

  time expressions (zaman ifadeleri):

  present perfect 'te ;already,just,yet gibi zaman belirten ifadeler kullanılmaktadır.bu zaman ifade eden kelimeler şuanda süregelen işlerimizin ne zaman başladığını belirtmede kullanılmaktadır.
  zaman belirteçlerimizin türkçe anlamlarını söyleyerek teker teker ele alalım.
  already;
  çoktan anlamındadır. olumlu cümlelerde kullanılmaktadır.genellikle yardımcı fiilden sonra gelmektedir.
  örneğin;
  we have already done our homework.
  (biz ödevimizi çoktan yaptık.)

  she has already come here.
  (o buraya çoktan geldi.)

  they have already gone to cinema.
  (onlar sinemaya çoktan gittiler.)

  just;
  henüz, biraz önce anlamına gelmektedir. olumlu cümlelerde kullanılır.
  örnek;
  hasan has just gone to amasya.
  (hasan biraz önce amasya'ya gitti.)

  he has just leave here.
  (o biraz önce buradan ayrıldı.)

  yet;
  just gibi henüz anlamına gelir fakat ikisinin arasındaki fark; yet'in olumsuz cümlelerde kullanılmasıdır.
  cümlenin sonuna gelmektedir.
  örnek;
  has she arrive there yet?
  (o henüz oraya ulaşmadımı?)

  you haven't done your homework yet.
  (sen henüz ödevini yapmadın.)

  ever;
  ever hiç anlamına gelir. genellikle soru cümlelerinde özneden sonra gelir.

  örnek;

  have you ever been in antalya?
  (daha önce hiç antalya'da bulundunmu?)

  have you ever eaten pineapple?
  (daha önce hiç ananas yedinmi?)

  never;

  asla anlamına gelmektedir.genellikle olumsuz cümlelerde kullanılır.
  örnek;

  ı have never eaten kuru fasülye.
  (asla kuru fasülye yemem.)

  she has never argued with you
  (o seninle asla tartışmaz.)

  düzensiz fiiller (ırregular verbs):

  fiil 3.hali anlamları
  arise arisen çıkmak
  awake awoken uyandırmak
  be been olmak
  bear born doğurmak
  beat beaten dövmek
  become become olmak
  begin begun başlamak
  bend bent eğmek,bükmek
  bite bitten ısırmak
  bleed bled kanamak
  blow blown esnemek
  break broken kırmak
  breed bred yetiştirmek
  bring brought getirmek
  build built inşa etmek
  burn burnt yanmak
  burst burst patlamak
  buy bought satın almak
  catch caught yakalamak
  choose chosen seçmek
  come come gelmek
  cut cut kesmek
  deal dealt uğraşmak
  draw drawn resim çizmek
  dream dreamt rüya görmek
  drink drunk içmek
  drive driven sürmek
  eat eaten yemek
  fall fallen düşmek
  feed fed beslemek
  feel felt hissetmek
  forget forgotten unutmak
  forgive forgiven affetmek
  freeze frozen donmak
  get got elde etmek
  give given vermek
  go gone gitmek
  grow grown yetiştirmek
  have had sahip olmak
  hit hit vurmak
  hurt hurt incitmek
  keep kept muhafaza etm.
  know known bilmek
  lay laid yaymak
  lie lain yalan söyl.
  let let izin vermek
  leave left ayrılmak
  learn learnt öğretmek
  make made yapmak
  mean meant demek
  meet met tanışmak
  pay paid ödemek
  put put koymak
  read read okumak
  ride ridden binmek
  ring rung çalmak
  rise risen yükselmek
  run run koşmak
  say said söylemek
  see seen görmek
  sell sold satmak
  send sent göndermek
  show showed göstermek
  shut shut kapamak
  sing sung şarkı söylemek
  sleep slept uyumak
  speak spoken konuşmak
  spend spent harcamak
  stand stood ayakta durmak
  swim swum yüzmek
  take taken almak
  teach taught öğretmek
  tear torn yırtmak
  tell told anlatmak
  think thought düşünmek
  throw thrown fırlatmak
  understand understood anlamak
  wake woken uyanmak
  wear worn giymek
  win won kazanmak
  write written yazmak
 • 0
  aydakigunes 16.5.2018 11:36
  allah razı olsun puvo, okukda öğrenemediğim konuyu sayende öğrendim