gül - haçlılar tarikatı

  3
  yuceltanay 10.7.2018 17:32
  16. yüzyılda avrupa’da kurulan ezoterik bir örgüttür. adı, gül ve haçtan oluşan en önemli simgelerinden türetilmiştir.

  anglia"da bulunan "societas rosicruciana"nın üyesi olan hargrave jennings, bu rit ve gizemlerin temelde cinsel nitelikli olduklarını vurgulamak için elinden geleni yapmıştır... gül-haç felsefesinin dayanağının tantrik seks olduğu konusunu sürekli işleyen jennings, bir mason simgesi olan süleyman mührünün iç içe geçmiş erkek ve kadın üçgenler biçiminde yaşamı simgelediğini açıklıkla belirtmiştir.

  kurucusu christian rosenkreuz olarak bilinmektedir.fakat bazıları örgütün eski mısır'da filizlendiğini ve platon, isa ve iskenderiyeli philo gibi, sıra dışı din ve felsefe önderlerinin de örgüte üye olduklarını ileri sürerler. ancak, örgütün tarihini 16. yüzyıldan daha eskiye dayandıracak hiçbir kanıt mevcut değildir.

  örgüt 1630'da malineler konseyi tarafından sihirbazlık ve dinsel sapkınlık suçlamasıyla kapatılmıştır.