"sana gökyüzünü ısmarladım, gülüşlerinde güneş batsın diye. "