2

dare

"dönmek, etrafını dolaşmak" anlamındaki ar. "dâre" fiilinden türeyen bazı kelimeler.

dâr: yurt, mesken (etrafı çevrili). dârülfünun yani fenler evi.

dâire: çember

devran: zaman, dünya

devriye: dolaşmak, kolaçan etmek

idare: çekip çevirmek

hatta müdür: çekip çeviren

eskiden doğru şekliyle "müdir" derlerdi.

dönem anlamında "devre" de aynı kökten gelir. askerlikte "devrem" denir.

"buna dair" diyoruz, yani "bu söylediklerim ve bunu çevreleyenler" anlamında.

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.

dün
 • nedir

  Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.

  70 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  filozofunsakali

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • bölümün konusu dışında içerik girmek yasaktır.