japon dini- şintoizm

  25
  shewolf 22.2.2018 00:31
  japonların büyük çoğunluğu şintoizm dinine inanır. budizm de yaygındır ancak şintoizm onların milli dinidir. şintoizm 'in japoncada karşılığı kami-nomiçi 'dir, anlamı, tanrıların yolu demektir

  şintoizm, bol ilahlı bir dindir. ama en önemli ilahlar hem kardeş hem eş olan izanagi (erkek) izanami (kadın)'dır. bu iki ilah daha sonra geleceklerin ataları olmuştur.

  inançları: ilahlarla ilgili inançlara göre birbiriyle hem kardeş hem karı-koca olan gök (baba tanrı) ile yer (ana tanrı) bütün japon adalarını ve diğer tabiat tanrılarını doğurmuşlardır.

  ibadet şekli: japonların ibadet şekilleri çok sade ve basittir. ibadet etmek isteyen kişi mabede gider, elini, yüzünü ve ayaklarını müslümanların abdest almaları gibi yıkarlar. mabetteki kıymetli eşya karşısında diz çöker. ibadetini tamamlar ve dışarı çıkar. eskiden ibadette kurban bulanmasına rağmen, günümüzde rastlanmamaktadır.

 • 1
  robocop 22.2.2018 00:38
  güzel yazı tebriks
 • -7
  enon 22.2.2018 01:33
  özetle saçma sapan bir inanıştır
  0
  hellomyfriend 22.2.2018 03:10
  birader sen ne issin
  -1
  sadekahve 22.2.2018 15:30
  ben senin dininle alakalı çok konuştum beybi
  -1
  hellomyfriend 22.2.2018 17:19
  birader buyuk ihtimalle muslumansin eger oyleysen hic bir japon gelip hurra hurra diye tsunami gibi caminin icinde tur atmanizi, kabeyi 7 kez tas parcasina tapip donmenizi kuyu taslamanizi sacma bulmuyorsa sende bulmayacaksin. ateistsen nasil bir dine sacma diyorsun hepsi sacma
  0
  benjaminbreeg 22.2.2018 17:21
  inanç ne demek bilmiyorsun
  0
  cptsobel 23.2.2018 15:36
  onlar senin kurbanına kabe etrafındaki tavafa biata nasıl laf yapmıyorlarsa sende yapamazsın bütün dinler saçmadır desem senden bir farkım kalmaz herkesin kendi yaşantısı var.
 • 0
  gameover 22.2.2018 15:02
  bunların inançları tamamen kolaylık üzerine kurulmuş. haftada 1 otur sandalyede oh mis ne güzel dünya
 • 0
  sadekahve 22.2.2018 15:06
  ya beyler burda din yorumluyorsunuz farkındamısınız?
  biz başladıkmı yok hani saygıydı bilmem neydi.
 • 1
  micheldebourbon 22.2.2018 15:17 ~ 17:02
  where is the amaterasu? (pi: @shewolf) or are you the amaterasu?
  why does the japanese say ' we born shintoist before the natural buddist is dead.' ?
  0
  et2olamayangenc 22.2.2018 16:59
  do you the amaterasu nedir kardes
  0
  sauronungozbebee 22.2.2018 21:45
  ben de gavur sandım çeviriye yardıma geldim...
 • 0
  nefretediyorum 22.2.2018 15:25
  素敵な共有
  0
  shewolf 22.2.2018 18:36
  anladım hocam :d
 • 1
  ultim 22.2.2018 15:40
  eline saglik @shewolf :)
  0
  shewolf 22.2.2018 18:36
  saol :) seninde yüreğine sağlık
 • 2
  plumerion 22.2.2018 16:32 ~ 18:38
  ne kadar rezil yorumlar var lan. kendi dinlerine laf edilince kudururlar, başkasının dinine gelince "bu ne saçmalık"

  nasıl insansınız la siz... adam japonya'da doğsa da müslüman olacaktı zaten.
  0
  shewolf 22.2.2018 18:37
  ne kadar bize saçma gelsede saygı duyulmalı.
 • 1
  ufaktefekcinayetler 22.2.2018 17:31
  tövbe bismillah öyle din mi olur la.her önüne gelen tanrı. illaki bir baş tanrı olmalı. hamdolsun müslümanız kafamız rahat.
 • 1
  tsundoku 22.2.2018 17:40
  ''adamlar dağa(fuji) tapıyorlar ama bizden öndeler'' tespitiyle sohbetlerimizi şenlendiren dini inanış.
 • 0
  sabah 22.2.2018 21:20
  müslümanlığa benzemiyomu tam ayrıntısını bilmiyorum ama gerçekten az da olsa benzerlik var
 • 0
  blackphoneix 22.2.2018 22:29
  peki.
 • 1
  dirtcinciyazari 22.2.2018 23:30
  ömer mita
  (japon)
  (ömer mita, ekonomi mütehassısı, ictimâ’î [sosyal] işlerde ça-
  lışan, fekat bir müddet budist râhibliği de yapmış ve va’zlar ver-
  miş, müslimân oldukdan sonra, bütün fe’âliyyetini islâmiyyeti yay-
  mak için neşriyyât yapmağa hasr etmiş olan bir japon fikr adamı-
  dır.)
  allahü teâlâya hamd-ü senâ olsun ki, üç seneden beri müsli-
  mânım. mes’ûd bir hayâta nâil oldum. bana, hakîkî ve dürüst birhayâtın nasıl olduğunu, pâkistânlı müslimân kardeşlerim öğretdi.
  bu pâkistânlı kardeşlerim, japonyayı ziyârete geldikleri zemân,
  benimle tanışdılar. bana müslimânlığı anlatdılar ve beni müslimân
  yapdılar. kendilerine minnet borcum çokdur.
  japonyada ehâlînin çoğu budistdir. fekat, hakîkatde budistlik-
  le hiç ilgileri kalmamışdır. artık budist âyinlerine katılmamakda-
  dırlar. dînî bilgilerin hemen hemen temâmını unutmuşlardır. bu-
  nun sebebi, budistliğin çok muğlak, çok karmaşık bir felsefe olma-
  sı ve bu dîni seçenlere dünyâda hiç bir fâide vermemesidir. hayât-
  da her gün mücâdele etmek zorunda olan veyâ başına gelen muh-
  telif hâdiselere nasıl karşı koyacağını, nasıl hareket etmek îcâb et-
  diğini bilmiyen vasat düşünceli bir insana, budizmin hiç yardımı
  olmaz. böyle bir insan, bu dîni anlıyamaz ve bu dinden hiç fâide-
  lenemez. hâlbuki islâm dîni, böyle değildir. islâmiyyet, herkesin
  anlıyabileceği, sâde, insânî ve ilâhî bir dindir. bu din, insan hayâ-
  tının bütün safhalarına nüfûz eder ve müslimânlara her bir hâdise
  karşısında, nasıl hareket etmek lâzım geldiğini öğretir. islâmiyyet-
  de esâs, temizlikdir. islâmiyyet, rûhu temiz olan insanların en mü-
  kemmel rehberidir. islâmiyyet, o kadar mantıkîdir ki, en câhil bir
  insan bile, onun ne dediğini anlar. islâmiyyetde, diğer dinlerde ol-
  duğu gibi, imtiyâzlı bir râhibler sınıfı ve râhib inhisârı (monopolu)
  yokdur.
  benim kanâ’atimce, japonyada islâmiyyetin yayılması çok ko-
  lay olacakdır. belki başlangıçda, ba’zı müşkilât meydâna çıkacak-
  dır. fekat, bu mâni’ler izâle edilebilir ve japonlar müslimân olma-
  ğa başlarlar. bu işi yapmak için, her şeyden önce japonlara hakîkî
  müslimânlığı tanıtmak lâzımdır. japonlar, gün geçdikçe maddîleşi-
  yorlar. fekat, bundan memnûn değildirler ve rûhlarındaki boşlu-
  ğu his etmekdedirler. onlara islâm dîninin yalnız rûhânî bilgiler
  verdiğini değil, aynı zemânda, insanlara dünyâda yapacakları bü-
  tün işler, sürecekleri hayât için de tâm ve mükemmel bir rehber ol-
  duğunu öğretmek îcâb eder.
  ikinci iş olarak, japonyaya bu neşriyyâtı yapabilecek kudret-
  de, çok bilgili hakîkî müslimânların gelmesi lâzımdır. ne yazık ki,
  japonyaya muhtelif müslimân memleketlerinden gelen talebeler,
  bu mühîm vazîfeyi yapabilecek kudretde değildir. bunlarla temâs
  etdiğim zemân, onların kendi dinleri hakkında bilgi sâhibi olmadıklarını, hattâ kendi dinlerine tâbi’ olmadıklarını, büyük bir tees-sür ile gördüm. bunlar bize rehber olamazlar. bunlar garb dünyâsına hayrân olan, avrupa terbiyesi almış, batılıların kolejlerinde,papaz mekteblerinde okumuş kimselerdi. islâmiyyet hakkındahiçbir şey bilmiyorlardı.
  islâm dîninin japonyaya yayılması mes’elesini bütün müsli-
  mânlar ciddiyyet ile düşünmeli ve yukarıda da söylediğim gibi, bizim memlekete hakîkî âlimler göndermelidirler. bu gelen müslimânlar, japonlara yalnız lafla değil, kendi hâl ve hareketleri ile de bir islâm nümûnesi olmalıdır. biz japonlar, sulha, hakîkate, doğruluğa, samîmiyyete, fazîlete müştâkız. gün geçdikçe, bu güzel hasletlerimizi gayb ediyoruz. işte, ancak islâmiyyet, bizim imdâdımıza yetişebilir ve bizi harâb olmakdan kurtarabilir.
  müslimânlar büyük ve tek hâlık allahü teâlâya îmân eder. ja-
  ponların da böyle bir îmâna ihtiyâcları vardır.
  islâmiyyet (sulh) demekdir. japonlar kadar sulh istiyen bir başka millet yokdur. sulha ve huzûra kavuşmak için kendisi (sulh) demek olan islâmiyyeti kabûl etmek îcâb eder. islâmiyyet, insanlar ile sulh ve se’âdet içinde berâber bulunmak ve allahü teâlânın emrlerine teslîm olmak demekdir. bütün müslimânlar, birbirininkardeşleridir. insanlık, ancak islâmiyyet sâyesinde felâketlerdenve vahşetden kurtulacakdır.

  herkese lazım olan iman hüseyin hilmi ışık.
  1
  shewolf 23.2.2018 00:19
  :) emek için teşekkürler. vay be demek nefis denen şey sadece islamiyette islemiyor. diğer dinlerde de nefis devreye giriyor. allah hepimize iman kuvveti versin. son yıllarda baya zayıfladık
 • 1
  whatisthe 22.2.2018 23:36
  bna gor japonlar salak bir dine uyuyor
 • 1
  silencewillfall 23.2.2018 00:10
  budizm ve şintoizm'e ek olarak konfüçyüsçülük de yaygındır ve dinler mutlak kurallardan daha önemlidir. gelenekselciliğe verdikleri önemi buradan anlayabiliriz.
 • 1
  jerusalem 23.2.2018 01:20
  japonların çoğu ateist baba şuan bunları da ipleyen yok. imparatorun güneş tanrı olduğuna inananlar az yani.
 • 1
  tahaakgul 23.2.2018 17:07
  bu kadar saçma bir inanış yok ama saygı duyulmak zorunda !!