her zaman her yerde her koşulda
  • kara mizah

    Güldürürken düşündüren, kimi zaman da üzen içeriklerin bulunduğu bölüm.