nepotizm

    4
    meqt 8.2.2017 19:24
    akraba veya yakın arkadaşları kayırma

    ...latince’de yeğen demek olan “'nepos” sözcüğünden türeyen ve italyanca’da “nepotismo” diye anılan nepotizm kavramı, tarihte ailelerine çıkar sağlayan
    bazı “papa”ları tanımlamak için ortaya atılmış olduğu belirtilmektedir (kiechel, 1984; büte, 2011a). günümüzde ise, nepotizm kavramı, mevkisini ailesinin yararına suistimal eden kişiler için kullanılmaktadır (ford ve mclaughlin, 1985:57)... Huop