türklerin tarihi

  1
  tez 17.7.2020 18:03
  jean paul roux tarafından kaleme alınan eser. şöyle bir tespit içeriyor;

  "osmanlı'da din adamları arap, denizciler rumdu. ticaret ermeni ve rumların, maliye musevi ve ermenilerin elindeydi. üst yönetici sınıfta türk yoktu. köprülüler arnavut, karlofça antlaşmasını yapan rum mavrocordato'ydu. hükümdarın danışmanlarının çoğu yabancıydı."
 • 0
  alkoritma59 17.7.2020 19:40
  bu dediğin koskoca bir impartorluğun, dünyanın dört bir yanından devşirdiklerini hizmetinde çalıştırmasıdır ve tüm dünyaya bir nevi gözdağıdır.. bu koca impatorluğun gücü ve yapabilirliği tamamen türklük maneviyatıyla ilgilidir. devşirdiklerinin başarısı değil (aynı maneviyat, eğitildikleri dönem boyunca onlara empoze edilmiş ve en nihayetinde o maneviyatı en çok onlar benimsemişlerdir. bknz; yeniçeriler)..