11

parası yok diye terk eden eski eşe ibretlik ders

s. k. ile e.ş, 5 yıl önce ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­di. çift, mut­lu ge­çen ilk ay­la­rın ar­dın­dan s. k'­nın iş­siz kal­ma­sı yü­zün­den ge­çim sı­kın­tı­sı­na düş­tü.

mad­di sı­kın­tı­ya da­ha faz­la da­ya­na­ma­yan e.ş, bo­şan­ma ka­ra­rı al­dı. an­cak s. k'­nın, "iş bu­la­ca­ğı­m" sö­zü üze­ri­ne vaz­geç­ti. fa­kat s. k'­nın bir tür­lü iş bu­la­ma­ma­sı üze­ri­ne genç kadın "beş pa­ra­sız adam­dan ko­ca ol­ma­z" di­ye­rek ev­den ayrıldı, ve er­kek ar­ka­da­şı­nın evi­ne yer­leş­ti. eşi­nin baş­ka bir er­ke­ğe kaç­tı­ğı­nı öğ­re­nen adam, he­men tek cel­se­de bo­şan­dı.

s. k, ar­ka­da­şıy­la teks­til ti­ca­re­ti­ne atıl­dı. pa­ra ka­za­nın­ca unu­ta­ma­dı­ğı es­ki eşi e.ş'­yi bul­ma­ya ka­rar ver­di.

bir umutla eski kayınvalidesini aradı

ya­kın ar­ka­daş­la­rıy­la ir­ti­ba­ta ge­çip so­nuç ala­ma­yın­ca es­ki ka­yın­va­li­de­si­ne ulaş­tı. s.k, es­ki eşi­nin ev­den kaç­tı­ğı adam­dan 15 ay­lık oğ­lu ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dı.

bebek lösemi olmuş

ha­ya­tı­na ar­tık e.ş'siz sürdürme­ye ka­rar ve­ren genç adam, es­ki ka­yın­va­li­de­sin­den aldığı diğer haberle ikin­ci kez yı­kıl­dı. eski eşi e. ş'nin oğlu t. lö­se­mi has­ta­sıy­dı ve te­da­vi­ için ka­na­da­'ya gön­de­ril­me­si ge­re­ki­yor­du.

s. k, ka­zan­dı­ğı 150 bin li­ra­yı mi­nik bebeğin te­da­vi­si için kul­lan­ma­ya ka­rar ver­di.

eski eşinin çocuğunu kanada'ya tedaviye gönderdi

babası s.y. tarafından kanada'ya götürülen bebek, burada ilik nakli olup 2 ayda sağlığına kavuştu. 130 bin lira tutan tedavi masrafları da s. k. tarafından ödendi.

hapisten de kurtardı

s. k'nın insanlık dersi bununla da bitmedi. eski eşinin imam nikahlı kocasına ruhsatsız tabanca taşımaktan kesilen 6 bin lira para cezası olduğunu ve bunun ödenmemesi halinde hapis yatacağını öğrendi. cezayı ödeyip eski eşinin imam nikahıyla birlikte yaşadığı s.y'yi hapse girmekten kurtardı.

dönmesini istemedi

kendisini 5 sene önce "beş parasızsın, işin yok" diye terk ettiği eski kocasının, hem yeni eşine, hem de oğluna yardım etmesi, bebeğini sağlığına kavuşturmasından çok etkilenen e.ş, s. k'ya dönmek istedi. ancak, s. k., eski eşine "kocan ve çocuğunla mutlu ol, yuvana sahip çık" diyerek yeniden bir arada olmayı reddetti.
 • 0
  piiuv 5 ay önce
  vay be duygulandım resmen.
 • 0
  sewo 5 ay önce
  senin allah'ına kurban.
 • 0
  blackhot 5 ay önce
  kaldı mı böylesi
 • 0
  magic 5 ay önce ~ 5 ay önce
  ağır salaklık bence, bebek falan neyse de adamı niye hapisten çıkarıyorsun yatsın ibne zaten karını elinden almış belki daha sen boşanmadan. sağlam yürekli ağır aptal bi adammış.
 • hayata dair

  Bu bölümde ibretlik hikayeler ve komik paylaşımları bulabilirsiniz..

  1887 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  gaddarus
  hellomyfriend
  darkier
  polinezyali
  caytiryakisi
  plumerion

 • bu bölüm #karışık bölümünün alt bölümüdür.

 • bölüm kuralları

  • bölümü takip etmeyi unutmayınız..!
  • konu dışında paylaşım yapmak yasaktır..
  • reklam amaçlı paylaşım yapmak yasaktır..
  • bölüm ile alakasız paylaşım yapmayınız..
  • başlıklarınızı her zaman ilgili bölüme açınız..
  • +18 başlıkları +18 içeriği işaretleyerek paylaşınız..
  • kurallara ısrarla uymayıp tekrar eden yazarlar bölümden engellenecektir..
  • başlıklarda ve yorumlarda herhangi bir kişinin ailesine hakaret,küfür ve rencide edici içerikler kesinlikle yasaktır..
  • şahsınıza yapılan küfür-hakaret  gibi içerikleri puiv moderatörlerine bildiriniz..