geçmiş zaman - simple past tense

  5
  hellomyfriend 20.1.2017 22:18
  giriş:
  sevgili öğrenciler şimdiki konumuz simple past tense yani geçmiş zaman.ingilizce geçmiş zaman
  geçmişte yaptığımız işler için kullanılır.bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. mesela;"okula gittim." cümlesini incelediğimizde geçmişte yaptığımız bir işi bir oluşu bildiriyor.
  şuanda olmuş veya gelecekte olacak bir olaydan bahsedilmemiş.o halde biz simple present tense'i sadece ve sadece geçmişte olmuş ve devam etmeyen
  işlerimizi söylerken kullanıyoruz.

  olumlu cümle yapısı:

  simple present tense'te kullanılan yardımcı fiiller bulunmaktadır.bunlar ; "did ve did not" yada kısaca "did ve didn't" tır.bu yardımcı fiiller; olumlu cümleler hariç,diğer cümle yapılarında(olumsuz cümle ve soru cümleleri) kullanılırlar.
  diğer ingilizce zamanlarda olduğu gibi,geçmiş zamanda da cümle kuruluşu;"başta özne,özneden sonra fiilin 2.hali,fiilden sonra nesne" şeklinde olmaktadır.bunu kısaca ;

  şeklinde tablo olarakta gösterebiliriz.

  örnek:

  ı lost my wallet.


  özne fiil 2.hali nesne

  aşağıda verilen örnekleri inceleyelim.
  she saw her baby.
  (o bebeğini gördü.)

  my sister wrote a book last year.
  (kız kardeşim geçen yıl bir kitap yazdı.)

  sercan ate something two hours ago.
  (sercan iki saat önce birşeyler yedi.)

  they lived here three weeks ago.
  (onlar üç hafta önce burda yaşadılar.)

  ı visited my aunt last night.
  (geçen gece halamı ziyaret ettim.)

  olumsuz cümle yapısı:
  olumsuz cümlede olumlu cümleden farklı olarak; "did not" veya kısaca "didn't" yardımcı fiili ile birlikte fiilin 1. hali kullanılır.


  şeklinde tablo halinde göstermemiz anlamamız açısından kolaylık sağlayacaktır.
  örnek:
  ı didn't make meal yesterday.
  (dün yemek yapmadım.)

  my brother didn't go to school yesterday.
  (erkek kardeşim dün okula gitmedi.)

  ı didn't see you two hours ago.
  (iki saat önce sizi görmedim.)

  she didn't wash her hands.
  ( o ellerini yıkamadı.)


  soru cümlesi :

  ingilizce geçmiş zamanda soru cümlesi; yardımcı fiiller olan "did ve didn't" yardımı ile kurulur ve olumsuz cümlede olduğu gibi
  fiilin 1. halini kullanırız.
  did veya didn't+ özne+ fiilin 1.hali+nesne şeklinde tablo haline getirebiliriz.

  örnekler:
  did you go to england?
  (sen ingiltere'ye gittinmi?)

  did he play football?
  (o futbol oynadımı?)

  did we do plan?
  (biz plan yaptıkmı?)

  didn't they see us?
  (onlar bizi görmedilermi?)

  didn't hakan come to school?
  (hakan okula gelmedimi?)

  didn't ayşe eat something?
  (ayşe bişeyler yemedimi?)

  soru cümlelerinde ayrıca; who, what, when, where,why, how gibi soru zarfları kullanılır.
  ve bu soru zarfları did veya didn't yardımcı fiilerinin önüne koyulur.ve yine fiilin 1. hali kullanılır.aşağıda verilen örnekleri dikkatle inceleyelim:  who did bring this pen?
  (bu kalemi kim getirdi?)

  what did you do last night?
  (dün gece ne yaptın?)

  why did he said that?
  (o neden bunları söyledi?)

  when did she go her home?
  (o ne zaman evine gitti?)

  where did they live?
  (onlar nerede yaşıyor?)

  simple present tense kurallar:

  1- geçmiş zamanda olumlu cümle kurulurken fiiller - ed takısı alırlar.fakat -ed takısı almayan fiillerde vardır. bunlara "düzensiz fiil (irregular verb)" denir.
  -ed takısı alan fiillere örnek verdikten sonra düzensiz fiilleri ele alacağız.
  -ed takısı alan fiiller -ed takısı almış hali anlamları
  ask asked sormak
  clean cleaned temizlemek
  cook cooked yemek pişirmek
  cry cried ağlamak
  fill filled doldurmak
  help helped yardım etmek
  laugh laughed gülmek
  learn learned öğrenmek
  like liked beğenmek
  live lived yaşamak
  look looked bakmak
  open opened açmak
  owe owed borçlu olmak
  play played oynamak
  show showed göstermek
  smoke smoked sigara içmek
  stay stayed kalmak
  talk talked konuşmak
  translate translated tercüme etmek
  use used kullanmak
  walk walked yürümek
  wash washed yıkamak
  watch watched izlemek (tv )

  örneğin;

  ı worked in market.
  (ben markette çalışıyorum.)

  we invited my uncle and his family.
  (biz amcamı ve ailesini davet ettik.)

  she stopped in front of a dog.
  (o bir köpeğin önünde durdu.)

  you passed your house.
  (sen evini geçtin.)

  bazı fiiler -ed takısı almazlar ve değişim gösterirler.bu tür fiillere düzensiz fiiller denir.düzensiz fiillerin 3 farklı şekli vardır. bunlar; mastar hali (infinitive),
  geçmiş hali (past) ve part participle (3.hali) 'dir.past participle yani 3. halleri, ileride göreceğimiz konulardan biri olan perfect tense'te kullanıyoruz. bize şimdilik lazım olan 2.halleridir olduğundan tablomuza 3. hallerini eklemeyeceğiz.

  infinitive (1.hali) past tense(2.hali) anlamları
  arise arose ortaya çıkmak
  be was/were olmak
  bear bore doğurmak
  begin began başlamak
  bite bit ısırmak
  blow blew esnemek
  break broke kırmak
  bring brought getirmek
  buy bought satın almak
  catch caught yakalamak
  choose chose seçmek
  come came gelmek
  creep crept sürünmek
  dive dove /dived suya dalmak
  do did yapmak
  drag dragged sürüklemek
  draw drew çizmek
  dream dreamed düş kurmak
  drink drank içmek
  drive drove araç sürmek
  drown drowned suda boğulmak
  eat ate yemek yemek
  fall fell düşmek
  fight fought dövüşmek
  fly flew uçmak
  forget forgot unutmak
  forgive forgave affetmek
  freeze froze donmak
  get got almak / ele geçirmek
  give gave vermek
  go went gitmek
  grow grew büyümek
  hang hung asmak
  hide hid saklamak
  know knew bilmek
  lay laid yaymak
  lead led yönetmek / yönlendirmek
  lie lay yalan söylemek
  light lit aydınlatmak
  lose lost kaybetmek
  prove proved kanıtlamak
  ride rode binmek
  ring rang (zil,telefon) çalmak
  rise rose yükselmek
  run ran koşmak
  see saw görmek
  seek sought araştırmak
  set set ayarlamak
  shake shook çalkalamak
  sing sang şarkı söylemek
  sink sank batmak
  sit sat oturmak
  speak spoke konuşmak
  spring sprang sıçramak
  steal stole çalmak
  sting stung batırmak / sokmak
  strike struck vurmak / çarpmak
  swear swore yemin etmek
  swim swam yüzmek
  take took almak
  tear tore yırtmak
  tell told söylemek
  throw threw fırlatmak
  use used kullanmak
  wake woke uyanmak
  wear wore giymek
  write wrote yazmak

  time expressıon (zaman belirteçleri) :
  time expressions zaman belirten kelimelerdir ve ingilizce'de her zaman için faklı zaman belirteçleri kullanılır. sınavlarda cümlenin hangi zamanda verildiğini anlayamıyorsak;
  zaman belirten kelimeleri bilmemiz bize yardımcı olacaktır. bu yüzden zaman belirteçleri çok önemlidir.
  ingilizce geçmiş zamanda genellikle rastlanılan time expression'lar ;
  time expressions anlamları
  yesterday dün
  last week geçen hafta
  last night geçen gece
  last year geçen yıl
  last sunday geçen pazar
  last monday geçen pazartesi
  last tuesday geçen salı
  last thursday geçen perşembe
  last friday geçen cuma
  last saturday geçen cumartesi
  last wednesday geçen çarşamba
  two days ago iki gün önce
  four months ago dört ay önce
  a year ago bir yıl önce
  three minutes ago üç dakika önce
  to be yardımcı fiillerinin geçmiş zamandaki halleri:
  to be yardımcı fiilleri dediğimiz "am, is, are" geçmiş zamanda "was ve were" olarak değişir. was / were kişi kendisiyle ilgili olan bi durumu ve kişisel özellikler söylenirken kullanılan bir kalıptır.
  örneğin; kızgındım, üzgündüm, güzeldim, akıllıydım gibi.
  was / were yardımcı fiillerini hangi özneyle kullanmamız gerektiğini aşağıdaki tabloya bakarak öğrenelim.  + were + was  örnekler;
  ı was angry.
  (ben kızgındım.)

  you were very beautiful child.
  (sen çok güzel bir çocuktun.)

  we were sincere.
  (biz samimiydik.)

  he was a doctor.
  (o doktordu.)

  she was crazy person.
  (o çılgın bir kişiydi.)
 • 0
  oschemat 20.1.2017 23:26
  o kadar yıl grammer gördüm ama rastgele kullanırım grameri yabancılar da beni anlarlar.
  ben halimden memnunum.

  +1 verelim de boşa gitmesin çaba
  0
  hellomyfriend 20.1.2017 23:45
  aynen öyle ya. do you oschemat? diyince de anlıyor are you oschemat? diyince de.