bal arısı hakkında nahl 68-69

  6
  sevde 15.5.2019 16:37
  konuya geçmeden önce şunu belirtelim: arapçada kelime cinsiyet bakımından ikiye ayrılır: müennes ve müzekker.
  dişi varlıklar için müennes, erkek varlıklar için müzekker kullanılır. şimdi bu bilgiyle beraber gelecek ayetleri inceleyelim:

  "rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: 'dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin. sonra mevvelerin hepsinden ye de rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. onda şifa vardır. şüphesiz ki bunda, düşünecek bir topluluk için kesin bir insanlar için delil vardır." (nahl: 68-69)

  şimdi de ayetteki cümle ögelerini inceleyelim
  1. nahl: arı demektir, erkek ve dişi arı için ortak olarak kullanılır. ancak arıya yapılan ilhamı ve arının yaptığı işleri anlatırken görüyoruz ki dişi varlıklar için olan fiil yapısı tercih edilmiş.

  2. "ev edin" manasını ifade ederken erkek için olan "ittehiz" fiili yerine dişi fiil yapısında olan ittehizi kelimesi kullanılmıştır.

  3. her türlü mevvelerden "ve" manasını beyan ederken erkek için olan kül "fiili" yerine dişi fiil yapısında olan "küli" kelimesi tercih edilmiş.

  4. rabbinin yollarına gir ifadesinde erkek için kullanılan "üslük" kelimesi verine bunun dişi formu olan "üslüki" kelimesi gelmiştir.

  5. son olarak "bal onun karnından çıkar" cümlesindeki "onun" zamirinde erkeğe işaret eden "hü" zamirine bedel dişiye işaret eden "hâ" zamiri ile ifade edilmiş

  'dişi' arının görevleri:
  1. arının kendine evler edinmesi.
  2. bal özünü toplamak için doğadaki faaliyeti.
  3. bal yapımı.
  yani gördüğümüz üzere ayette bahsi geçen üç vazife, kur'an-ı kerim'in beyanına göre dişi bal arısı tarafından yapılmaktadır.

  çünkü ayette geçen kelimeler müennes, yani dişi bir varlık için söylenmiştir. peki asırlar öncesinden verilen bu sırlı haber hakkında bilim ne demektedir? evet, gerçekten de bilimin arılar hakkında bize sunmuş olduğu bilgilere göre, sıraladığımız bu faaliyetleri, dişi arı olan işçi arılar gerçekleştirmektedir. erkek arıların ise başka görevleri olup ayette zikredilen bu görevlerden herhangi birini yerine getirmemektedirler. oysaki peygamberimiz zamanında ne işçi arıların vazifeleri ne de cinsiyetleri biliniyordu.