komünist toplumda suç var olacak mıdır?

  12
  ploreterdevrim 2.9.2019 00:23
  hayır, ya hiç olmayacaktır veya çok az kalacaktır. komünist bir toplum tarihte ilk kez suçu ortadan kaldırma olanağını yaratmıştır. bundan ne kastediyoruz?

  her şeyden önce, suç, insan soyunun ebediyyen sırtında taşıyacağı bir şey değildir. insanlar suçlu olarak, huzur bozucu, dalevaracı, hırsız veya katil olarak doğmazlar. onları bu hale getiren, çevreleridir. açgözlülük, tamahkarlık, hırsızlık ve zorbalık, belirli sosyal koşulların adaletsizliğin ve sömürüden, baskıdan ve servetin adaletsiz dağılımından doğan kötülüklerin ürünüdür.

  buna ek olarak, birçok fabrikalarda ve çiftliklerde faaliyet gösteren yoldaş mahkemeleri denilen organlar vardır. bunların arasından seçilirler. yoldaş mahkemeleri, genellikle kabul edilmiş sosyal davranış standartlarına uyamayanlar üzerinde kamusal müdahalenin en etkin biçimini oluşturmaktadırlar. bir yoldaş mahkemesinin herhangi bir kişiyi cezalandırma yetkisi yoktur, sadece moral yargıda bulunabilir. fakat bir kişi kendi arkadaşları tarafından yargılanması, kendisini, yasal olarak yargılanmaktan daha çok korkutur. bu yüzden bir suç işlediklerinde, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla yüz yüze gelmektense, yasal mahkemeler önüne çıkmayı tercih edenler az değildir, kamusal mahkumiyetin etkisi böylesine kuvvetlidir.

  evrensel refah toplumunda hırsızlığın veya rüşvetin neden gereği olsun? her şeyin hiçbir zorlama olmadan gönüllü yapıldığı komünist bir toplumda, insan ilişkilerine hükmeden yeni moral anlayışı, bugünkü yasal ve yönetimsel zorlamaların yerini alacaktır.
 • 0
  ismail5412 2.9.2019 00:26
  bu nasıl bir ütopyadır?
  0
  ploreterdevrim 2.9.2019 00:39
  insanların suç işlemesi toplumsal bir olaydır. bunların önüne geçebilecek tek şey de insanlardır. kapital sistemde büyük küçüğü yuttuğu için, insanlar suç işlemeye daha da yatkın oluyor. komün toplum bunu engelliyor, insan ihtiyaçlarını karşılayarak.
 • 1
  hedap 2.9.2019 01:12
  aynı askeriyede ki gibi ya, çalma değil o yer değiştirme veya el değiştirme.
 • 0
  karakartal1903 2.9.2019 12:02
  insan doğası gereği açgözlüdür
  açgözlülük eninde sonunda bir yerde patlak verecektir siz istediniz kadar insanların düşüncelerini değiştirsenizde
 • hayata dair

  Bu bölümde ibretlik hikayeler ve komik paylaşımları bulabilirsiniz..