kur'an-ı kerim'de gece gündüz ve dünya'nın şekli

  9
  ofsaytsizburak 7.3.2017 21:26 ~ 21:28
  kesinlikle okumanız gereken bir yazı.


  kur'an-ı kerim'de dünyanın düz olduğu gibi bir ifade olmadığı gibi böyle bir mana da çıkarılamamaktadır. aksine kur'an-ı kerim'de dünyanı yuvarlak olduğu ifade edilmiştir.

  "dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. herşeyi 'sapasağlam ve yerli yerinde yapan' allah'ın sanatı (yapısı)dır (bu). şüphesiz o, işlediklerinizden haberdardır." (neml, 27/88)

  neml suresindeki ayette dünya'nın sadece döndüğü değil, dönüş yönü de vurgulanmaktadır. 3.500-4.000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. hava durumu tahminleri için çoğunlukla batıdaki duruma bakılmasının sebebi de budur.

  bulut kümelerinin batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi dünya’nın dönüş yönüdür. günümüzde bilindiği gibi, dünyamız da batıdan doğuya doğru dönmektedir. bilimin yakın tarihlerde tespit ettiği bu bilimsel gerçek, kur'an’da yüzyıllar öncesinden -dünya'nın bir düzlem olduğu, bir öküzün başının üstünde sabit durduğu sanılan14.yy.da haber verilmiştir.
  dünyanın yuvarlak olduğunu haber veren diğer ayetler:

  “ey cin ve insan topluluğu! göklerin ve yerin kuturlarından geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi çıkın. çıkamazsınız, ancak bir imkan ile çıkabilirsiniz.”(rahman, 55/33)

  ayetteki ‘kuturlar’ tabiri bilindiği gibi çaplar demektir. çap, yuvarlak bir şekil olduğuna göre, hem göklerin, hem dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılır.

  einstein’e göre, kainatta her şey, kainata tabi olarak küreseldir. ondan yedi yüz sene önce yaşamış olan muhyiddin ibn arabî ise, fütuhat'ın birinci cildinde aynen şöyle der: “allah, kemal sahibidir. kainatta kendi kemal sıfatını göstermiş, gökleri mükemmel yaratmıştır.” mükemmel şekil küredir. onun için allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır.

  “bundan sonra arzı yapıp düzenledi, ondan suyunu ve otlağını çıkardı.” (nâziât, 79/31-31)
  “allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar.” (zümer, 39/5)

  ayetlerindeki ‘daha’ fiili yapıp düzenlemek’ anlamına geldiği gibi ‘deve kuşunun yumurtlama yeri, udhiyye, uhuvve, yuvarlak taş ve ceviz atmak’ anlamına gelen 'dahu’ mastarıyla da alakalıdır. arapça’da bir fiilin iki değişik anlama gelebilmesi özelliğinden faydalanılarak, dünya’nın yuvarlak olduğu anlatılmaktadır. ayrıca ikinci ayette “dolamak” diye tercüme edilen arapça ‘tekvir’ kelimesi, yuvarlak şekilde sarmak manasına gelir. bu ayette de, gece ve gündüzün oluşmasına, dünya’nın yuvarlak olması ve dönmesinin sebep olduğu kastedilmektedir.

  “gece de bir alamettir onlara. ondan gündüzü soyar çıkarırız.”(yâsîn, 36/37)

  “soyup çıkarmak” fiilinin arapça’sı olan ’sehl’ kelimesinin “yuvarlak bir şeyi soymak”tır. türkçe’de de hayvanların derilerinin soyulduğu yere ’salhane’ (selhhane) denir.

  “onlar hiç bilmedikleri bir zamanda aniden kıyametin gelmesini mi gözlüyorlar?” (zuhruf, 43/66)

  kur’an-ı kerim, kıyametin ansızın, bir anda kopacağını, bu ayetle ifade ederken, a’raf suresinin 97. ve 98. ayetleri şöyle demektedir:

  “kasabaların halkı, geceleri uyurken onlara gelecek baskınımızdan güvende midirler? yahut kasabaların halkı, kuşluk vakti eğlenirken,
  baskınımızın kendilerine gelmesinden güvende midirler?”

  kıyamet aniden gelecek ve geldiği zaman dünya’nın bir tarafında gündüz, öbür tarafında gece olacaktır. bu da küre şeklinden başka bir şey değildir.


  kaynak :sorularlaislamiyet.com/kuran-i-kerimde-dunyanin-yuvarlak-oldugunun-belirtilmesi-kuranda-yapilan-bilimsel-hatalardan-birisi

  not : yazı tamamen alıntıdır. yazıyı beğendiğim için ve buraya daha önce atılmadığı için paylaşmaya karar verdim.