hashcode

    0
    thuglife 8.3.2016 12:58
    java'da object sınıfının bir metodu, mevcut nesnenin içeriğine bakarak bir hash üretir.