macaristanın türk kökeni

  -3
  hellomyfriend 21.3.2017 05:06
  türklerin avrupalı akrabaları
  macar, fin ve estonlar türklere akrabadır.
  macarlar, batı sibirya’da yaşarlardı. türklerin on ugr dediği on kabilenin en kalabalığı idiler. macaristan’ın avrupa lisanlarındaki ismi olan hungary buradan gelir. hun ile alâkası yoktur. macarlar atlı bir kavim olmanın avantajıyla ıx. asırda macaristan’a yerleştiler. burası hun imparatoru attila’nın ülkesiydi. attila’nın ordusu, yerli kızlarla evlenip yerli halka karışmıştı. macarlar onun mirasına sahip çıkarak torunlarından arpad’ı kral yaptılar.
  bugün, macar halkının % 80’inde türk kanı dolaşmaktadır.
  attila en yaygın macar ismidir. bütün avrupa’ya akınlar yaptılar. ama 933’de almanlara yenildiler. böylece tarihî macar-alman düşmanlığı başladı. avusturya hâkimiyetinden kurtulmaları macarları köklerini aramaya sevketti.
  bu sayede türklerle akrabalıklarını bir bakıma yeniden keşfedip ciddi araştırmalar yaptılar. türkler de menşelerini büyük ölçüde macarlar sayesinde öğrenebildiler.
  dünyada türkoloji ilminin kurucusu macarlardır. lisanlarında hayli türkçe kelime vardır. osmanlılar gibi macarlarda da soyadı isimden önce gelir. macar millî yemeği gulaş (kulaşı) da osmanlı yadigârıdır.
  avrupa’da hiçbir yerde macaristan kadar türklere sempati ile bakılan bir yer yoktur.
  osmanlı eserleri de hiçbir yerde burası kadar bakımlı değildir. halbuki türkler, iki asır kadar ülkelerini istilâ eden ayrı dinden insanlardı.