2

fransız ihtilali (1789)

fransız ihtilali, 18. yüzyıl avrupası’nda meydana gelen devrimlerden biridir. avrupa merkezli olmasına rağmen bütün dünyayı etkilemiştir. fransa’daki krallığın, dini hiyerarşinin ve aristokrasinin, işçi sınıfı tarafından sorgulanması sonucu oluşmuştur.

basttille hapishanesi’nin halk tarafından basılarak mahkum ve mevkufların salınmasıyla başlayan süreçte, halkın işçi sınıfı olarak, krala, kralın ailesine, soylulara, zenginlere ve din adamlarına karşı yaptığı ayaklanmadır. 14 temmuz 1789 tarihinde meydana gelmiştir. çağ kapatıp, çağ açan bir devrimdir.

fransız devrimi ile birlikte avrupa’da cumhuriyet rejimi konuşulmaya ve oluşturulmaya başlanmıştır. milliyetçilik akımları baş göstermiştir. yeni bir küresel savaşın ilk belirtileri avrupa’da yaşanmıştır. işçi sınıfının devrim zaferi, bütün dünyada savaş çıkartacak şekilde milliyetçilik akımının kuvvetlenmesine neden olmuştur.

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.

 • yakın çağ

  yakın çağda yaşanmış çoğu tarihi olayların paylaşıldığı/paylaşılacağı bölümdür.

  3 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  mister_moron

 • bu bölüm # bölümünün alt bölümüdür.
 • 1. ilk çağ

  2. orta çağ

  3. yeni çağ

  4. yakın çağ:

  fransız ihtilali’nden günümüze kadar süren dönemdir.

  krallık yönetimleri devam etmekle beraber, demokrasi anlayışı güçlenmiştir.

  insan hakları kavramı ortaya çıkmıştır.

  sınıf ayrımı ve kölelik son bulmuştur.

  sömürgecilik artmıştır.

  ilk kez dünya savaşı çıkmıştır.